På samme måte som barn er avhengige av foreldrene sine, er også vi helt avhengige av Gud

På samme måte som barn er avhengige av foreldrene sine, er også vi helt avhengige av Gud

Ta imot som små barn.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i Lukas 10,21-24:

I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.
 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»
  Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser det dere ser! For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

Du kan også lytte til andakten her:

 

Jesus jubler

I dagens tekst ser vi mye glede. I versene før har disiplene til Jesus vært ute på oppdrag der de har fortalt mennesker om Ham, og mirakler har skjedd.

Mennesker er blitt helbredet og satt fri fra onde ånder, og Jesus gleder seg også over dette, og at disiplene selv har tatt imot Gud og har navnene sine “innskrevet i himmelen” (vers 20).

Videre jubler Han over at hans Far Gud har “skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små,” som det står i vers 21.

Motta som barn

Ofte snakker Jesus om hvordan vi må ta imot Ham og Hans gaver som små barn. Kanskje kan vi tenke på hvordan barn reagerer dersom de har gode foreldre som ønsker å gi dem noe.

De vet at de kan forvente noe godt fra dem, og tar imot med tillit og åpne armer. Og hvordan reagerer barn når de blir tilbudt noe? Jo, de tar imot med glede uten å føle at de må gi noe tilbake.

Og dette er en logisk reaksjon, for både de og vi vet at som små barn har de mindre av både ting og penger enn de voksne, og de har ikke mulighet til å skaffe seg alt dette selv, men er avhengig av å få alt de trenger fra foreldre eller andre voksne.

Kan ikke fortjene

Og slik er det i virkeligheten med oss og Gud også. Vi tror vi er selvstendige og liker å klare oss selv, og det er noe i oss som blir skeptisk dersom noen ser ut til å ville tilby noe uten å forvente noe til gjengjeld.

Men sannheten er at alt i verden er skapt av Gud og tilhører ham, og vi kan ikke skaffe eller fortjene noe selv. Dette gjelder alle Guds gaver, både materielle og åndelige.

Det gjelder også frelsen som Jesus kom med, og som var vanskelig for mange å ta imot fordi den ikke krevde noe tilbake som betaling.

La oss glede oss

Dette går nok imot de flestes logikk, og kanskje er det derfor Jesus snakker om at noe var skjult for de tilsynelatende vise, og åpenbart for de små.

La oss be om at ingenting må være skjult for oss, men at vi må se Jesus og ta imot Ham for den Han virkelig er.

La oss gjøre som Jesus, og glede oss over at frelsen er så enkel å ta imot at den er tilbudt alle! La oss glede oss over at Jesus kom til jorda, Han som “profeter og konger” hadde lengtet etter å se, og som vi kan ha et forhold til i dag!

Og la oss be om at ingenting må være skjult for oss, men at vi må se Jesus og ta imot Ham for den Han virkelig er.

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen