Gud jubler over deg med fryd

Gud jubler over deg med fryd

Noen ganger tenker jeg at jeg ikke klarer det. Jeg strekker ikke til. Det er vanskelig å ikke være god nok.

Bønn

Kjære Gud,
takk for at du er hos meg og at du er min frelser.
Takk for at du elsker meg som den jeg er.
Takk for at du fryder og gleder deg over meg.
Amen

Jeg klarer ikke alltid å være der for vennene mine så mye som jeg føler jeg burde vært det. Jeg klarer ikke å hjelpe andre like mye som jeg burde. Jeg stiller ikke alltid opp. Jeg klarer ikke å gjøre det godt nok på skolen. Jeg burde engasjert meg flere steder, men jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke å leve opp til alle forventningene verken fra meg selv eller fra andre.

Jeg føler meg ikke god nok

Noen ganger føler  jeg at jeg heller ikke klarer å leve opp til det jeg tenker Gud forventer av meg. Jeg føler meg ikke god nok. Jeg ber ikke så mye eller leser i Bibelen så mye som jeg kunne ønske. Jeg er så dårlig til å fortelle andre om det Jesus har gjort for meg.

I Bibelen står det: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Sefanja 3,17

Du trenger ikke ta på den en maske eller prestere noe for Gud

Du trenger ikke  å føle på noe press fra Gud. Gud elsker deg – ikke fordi du er en god venn, gjør det bra på skolen, engasjerer deg mange steder eller er så flink til å lese i Bibelen. Gud viser sin kjærlighet til deg i Jesus. Du må ikke gjøre noe for å være god nok for Gud – Jesus har gjort alt. Du trenger ikke ta på deg en maske eller prestere noe for Gud. Gud ser deg og kjenner deg. Gud gleder og fryder seg over deg. Gud jubler over deg med fryd!

________________