8 forklaringer på hvorfor Jesus ble spikret til korset

8 forklaringer på hvorfor Jesus ble spikret til korset

Jeg har spikrene til Jesu kors i lomma mi.

Påske

Denne påsken ser vi på ulike gjenstander i påskefortellingen, som peker på viktige sider ved påskebudskapet.

Det meste som skjer kan ha flere forklaringer.

Et kjent eksempel er at spørsmålet «Hvorfor koker vannet?» kan forklares både med «Fordi molekylene i vannet beveger seg raskere enn tidligere», «Fordi noen har satt på vannkokeren» og «Fordi jeg har lyst på en kopp te».

Alle tre svarene er sanne. Det første forklarer den kjemiske prosessen, det andre viser den konkrete hendelsen som førte til dette, mens det siste viser den dypere og bakenforliggende årsaken.

Ulike forklaringer på at Jesus ble spikret til korset

I Bibelen møter vi mange slike hendelser som kan forklares på ulike nivåer, og kanskje er det tydeligste eksemplet da Jesus ble spikret fast til korset.

Samtidig som vi kan se enkle årsaker som forklarer hvorfor det skjedde, kan vi også se dypere forklaringer som viser at Guds vilje er den egentlige drivkraften bak korsfestelsen.

For hva var det som gjorde at Jesus ble spikret til korset?

Noen grunnleggende forklaringer

1. Romerens hammer

Det enkleste svaret kan være: fordi en romersk soldat banket spikrene inn. Dette er den opplagte, og enkleste forklaringen.

2. Dødsdommen

Et annet, litt mer forklarende svar, er at Pontius Pilatus hadde dømt ham til døden, og at det var denne dommen som nå ble utført. (Joh 19,13-16)

3. Folkemengden som ropte «Korsfest!»

Et annet svar kan være at den sinte folkemengden, inspirert av den jødiske ledelsen, hadde ropt at de krevde at han ble korsfestet. (Matt 27,11-26)

4. Fordi han spottet Gud

Et annet svar er: fordi Jesus hadde handlet som og sagt at han var Gud, og den jødiske ledelsen vil få ham drept på grunn av at de mente han spottet Gud. (Joh 19,7)

Noen dypere forklaringer

5. Klimakset i Guds redningsplan

En av dem er at dette var noe Gud hadde planlagt lenge, og at dette var hovedgrunnen til at Jesus i det hele tatt ble født på denne jorden. Dette var redningsplanen Gud satte i gang for å fri oss fra synd og igjen sette oss i en rett relasjon til seg, noe vi ikke kunne klare på egen hånd. (Joh 3,16-17)

6. For å overvinne mørkets krefter

Det var for å overvinne mørkets krefter at Jesus ble spikret til korset. Ettersom vi mennesker hadde latt oss lokke av den onde, tilhørte vi den onde. Gjennom sin død og oppstandelse overvant Jesus selv Djevelen og døden, og åpnet veien til evig liv for alle som tror på ham. (Kol 2,14-15)

7. Syndene våre spikret ham fast til korset

Jesus gikk inn i vårt sted og tok dødsstraffen vår, som vi egentlig hadde fortjent for vår synd og vårt opprør mot Gud. Derfor kan det være riktig å si at jeg har spikrene til Jesu kors i lomma mi. At det dypest sett var min skyld at han ble spikret til korset. (1 Kor 15,3)

8. Kjærlighet holdt ham spikret fast til korset

Det var kjærlighet som gjorde at Jesus lot seg spikre til korset. Hvis du noen gang lurer på om Gud elsker deg eller bryr seg om deg, kan du se på Jesus der han henger spikret fast til korset. Her demonstrerer han hvor høyt han elsker deg. (Joh 3,16)

Så selv om korsfestelsen kan forklares med den romerske soldatens hammer, er det samtidig flere dypere og mer bakenforliggende forklaringer, som bunner i Guds kjærlighet til oss og dette var Guds egen vilje og frelsesplan.

 

Pearl / Lightstock

Påske

Denne påsken ser vi på ulike gjenstander i påskefortellingen, som peker på viktige sider ved påskebudskapet.