Å kjenne Gud

Å kjenne Gud

Jeg vet ikke hvor godt kjent du er med Gud. Kanskje har han en stor del i livet ditt, eller kanskje tror du ikke at det er noen gud i det hele tatt.

Andakt

Eva Thingbø har skrevet denne andakten. Eva er 20 år, kommer fra Tau og tar sosionomutdanning i Oslo.

Hva vil det egentlig si å kjenne Gud? Kanskje lurer du på om det i det hele tatt går an å kjenne Gud? Vi kan jo ikke se han, hvordan kan vi da bli kjent med Ham?

Det går an å kjenne Gud. I Bibelen (Guds Ord) står det om hvem Han er og hvordan Han er. Vi kan lese om hvordan Han har ledet folk, hvilke ofre Han har gjort for oss mennesker, og om det håpet Han gir oss.

Det å bli kjent  med Gud er litt som å bli kjent med en annen person, det tar tid. En må altså bruke tid i Bibelen for å lære mer om hvem Gud er. Vi kan også snakke med Gud gjennom bønn, lovsang eller være ute og nyte Guds natur. Gud er der du er, la Han bli en del av det!

To know You is to want to know You more

Casting Crowns har  en sang som heter «To know You» som får frem hva det vil si (eller hva det burde si) å kjenne Gud. En setning som går igjen er: «To know You is to want to know You more!». Jeg synes det sier så mye om hvordan vårt forhold til Gud bør være. Å kjenne Gud er å ville kjenne Han enda bedre.

Jeg vil utfordre deg til å la denne sangen være en bønn til Gud, at ditt forhold til Ham må bli den største prioriteringen i livet ditt. Du er hvert fall prioritert av Ham! Nå er påsken akkurat over, og det er akkurat dette vi feiret! Han har så lyst å bruke tid med deg at Han sendte sønnen sin i døden for deg, for Han tåler ikke synd og uten det offeret så kunne Han ikke være nær deg.

«More than my next breath
More than life or death
All I’m reaching for, I live my life to know You more
I leave it all behind, You’re all that satisfies
To know You is to want to know You more»

Foto: Waiting for the Word / flickr