Alt gjør jeg for evangeliet

Alt gjør jeg for evangeliet

Når vi møter vanskeligheter i det kristne oppdraget, må vi stille oss spørsmålet: hva er drivkraften vår?

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i 1 Kor 9,19–23:

Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.

Det hadde gått flere dager. «Da verken sol eller stjerner viste seg…, og det veldige uværet fortsatte, var det fra nå av forbi med alt håp om redning.» (Apg 27,20). Paulus og et mannskap på hele «to hundre og syttiseks» kunne høre de mektige bølgene som slo mot båten. Mannskapet hadde gitt opp kampen mot vinden, og «skipet ble feid av sted», drivenes bortover i den sterke virvelvinden.

Alt for evangeliet

Vi følger her (i Apostlenes gjerninger 27) Paulus på sin reise til Roma. En utrolig sterk lesning som maler et skrekkslagent bilde av mannskap og deres kamp mot naturkreftene.

Vi vet ikke nøyaktig hva Paulus tenkte midt i denne stormen, men vi vet allerede hvorfor han valgte å være der. Dette synligjøres for oss i et av brevene han skrev tidligere til menighetene i Korint, der vi får et innblikk i hele oppfatningen av hans tjeneste:

Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. (1 Kor 9,23)

Paulus kunne formulert denne setningen på mange ulike måter, men han velger å starte setningen med «Alt». Hans fokus kan bli oppsummert i Fil 1,21: «For meg er livet Kristus, og døden en vinning».

En vanskelig reise

Paulus sitt lange misjonsliv var preget av mange farer. Han utholdt skipsforlis, stormer, sult, fengslet av sine fiender, tap av venner og medarbeidere.

Livets hans er et godt eksempel på at det kristne livet kan møte på mange vanskeligheter Og da må vi stille oss selv spørsmålet: hva er drivkraften vår?

I dagens tekst får vi se at drivkraften hos Paulus var evangeliet. Hans egne meninger var av underordnet betydning. Alt han tidligere satte sin lit til, var bare skrap sammenliknet med å være i Ham. Nå var Kristus blitt hans liv og døden en vinning.

Alles tjener

Paulus skriver også i dagens tekst: «For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell, for å vinne så mange som mulig.» (1 Korinter 9,19)

Paulus sier ikke at han er en slave, men at han har tatt på seg den rollen. Jesus sa en gang at gode ledere må være forbilder i det å tjene. «Den som vil være den første blant dere, skal være alles trell» (Mark 10,44).

Videre uttaler Paulus at: «For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen» (1 Kor 9,22).

Et nytt sinnelag

Asbjørn Kvalbein sa det slik: «Betydelige kristne ledere jeg har møtt, har ikke alltid vist seg størst ved det de har sagt, men ved å vise hjelpsomhet og tjenerinnstilling. Da har de ikke gjort tjenester for å smigre, men fordi det har vært naturlig for dem, og fordi de med gjerningene sine viste at de selv var tjenere for Kristus.»

Paulus kan si seg enig i det Kvalbein sier da han skriver i et av sine mange brev:

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. (Filipperne 2,5-8)

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen