Det er ikke til å stikke under en stol at det står mye rart i Bibelen

Det er ikke til å stikke under en stol at det står mye rart i Bibelen

Hvordan møter vi vanskelige tekster i Bibelen?

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Paradoks».

Hvis du er kristen har du kanskje fått høre at Bibelen er Guds ord.

I 2 Tim 3,14-17 står det:

Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Guds ord

Selv om vi vet at Bibelen er skrevet av mennesker, vil de fleste kristne mene at disse menneskene som skrev ble ledet og inspirert av Gud.

(Det er for øvrig viktig å presisere at det blant kristne er ulike bibelsyn, noe som gjør at ikke alle ser på Bibelen på den måten.)

Men uansett, hvis Gud har inspirert Bibelen, hvis Bibelen virkelig er Guds ord, da kan den vel ikke inneholde feil?

Så hva gjør vi når vi møter på motsetninger i Bibelen?

Faktafeil?

Noen ganger ser vi konkrete detaljer i Bibelen som virker som motsetninger eller faktafeil.

For eksempel i de fire evangeliene kan det være detaljforskjeller som kan virke som motsetninger mellom dem. De forteller om mange av de samme hendelsene, men på ulike måter og med ulike detaljer.

Men de fire historiske beretningene om Jesus i Bibelen (evangeliene) regnes av historikere (også som ikke er kristne) som svært gode kilder til hans liv.

Når flere uavhengige kilder gir noe av samme informasjon, men fokuserer på ulike ting og har med forskjellige detaljer, regnes det av historikere som mer sannsynlig enn om alt hadde vært helt likt.

Vi kan sammenlikne det med når vitner i en rettssak forteller om den samme hendelsen, men med fokus på helt ulike ting og med ulike detaljer. Det er fordi ekte mennesker ser ting fra sitt eget perspektiv.

Mer om evangeliene kan du lese her: Motsetninger mellom evangeliene?

Sjokkert over Bibelen?

Likevel er det ikke til å stikke under en stol at mye som står i Bibelen kan virke rart og grusomt. Mange blir sjokkert over utsagn i Bibelen, og bare rister på hodet over at noen kan tro at det er “Guds ord”.

Her er noen tips når bibelvers er vanskelige å fordøye:

1. Se nøyere på de vanskelige tekstene

Noen bibeltekster eller bibelvers virker grusomme ved første øyekast. Da er det lurt å undersøke teksten grundigere, og sjekke ut konteksten rundt. Da kan de bli mer forståelig, og lettere å fordøye. Hvis du har mulighet, spør gjerne en som har studert Bibelen om hjelp til å forstå.

2. Kulturelt forblindet

Andre bibelvers blir vi kanskje støtt av uansett om vi har satt oss grundig inn i teksten og konteksten.

Kan det hende at vi har et for positivt syn på vår egen samtid og nåtidens kulturstrømninger?

Da kan vi spørre oss:

Er det sikkert at vi har fasit, og kan bedømme Bibelens utsagn utfra vårt syn på ting? Er vår tid og kultur overlegen tidligere tider, slik at vi kan sammenlikne andre tider og kulturer ut fra vår egen standard?

Kan det hende at vi har et for positivt syn på vår egen samtid og nåtidens kulturstrømninger?

Ulike tider

Folk til ulike tider har syntes at ulike aspekter ved Bibelen har vært vanskelig å fordøye.

For eksempel, i klassesamfunnet i Romerriket, da Bibelen oppsto, syns mange det var vanskelig å akseptere Jesus sin banebrytende inkludering av alle mennesker på tvers av samfunnsklasse og rikdom.

Vi i vår tid kan ha andre selvfølgeligheter som ikke nødvendigvis stemmer med sannheten.

Ville det ikke vært dumt om du forkastet Bibelen og kristendommen på grunnlag av en overbevisning du har nå, som kanskje om noen år blir fremstilt ganske svak, kanskje til og med feil?

Og dessuten, hvis du forkaster kristendommen fordi du blir støtt av noe i Bibelen, forutsetter du samtidig at Gud, hvis han finnes, ikke kan ha synspunkter som er på tvers av våre. Men hvem er vi til å være fasit?

3. First things first

Overvei kjernepunktene i kristendommen (Jesu liv, død og oppstandelse) før du avviser kristendommen på grunnlag av mer omstridte og perifere lærepunkter.

Finn ut hvem denne mannen var, han som har definert vår tidsregning og som har snudd så mye av verdenskulturen på hodet. 

For hvis det faktisk ikke stemmer, er det ingen grunn til å bry seg om noe av det Bibelen sier. Men hvis det stemmer, at Jesus er Guds sønn, har det alt å si.

Og når vi ser mer av hvem Jesus er, kan det også hende at noen av tingene det var vanskelig å skjønne tidligere kan gi mer mening.

Vil du lære mer om dette?

På Veritas-konferansen 2019 holdt Lars Olav Gjøra foredrag om dette temaet.

Du kan se det her:

Eller høre det her:

KevinCarden / Lightstock

Tema

Temaet på iTro i oktober er «Paradoks».