Glede og takknemlighet er ikke bare en konsekvens av gode omstendigheter

Glede og takknemlighet er ikke bare en konsekvens av gode omstendigheter

Vi kan velge å fokusere på gleden vi har i Kristus.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Den kjente amerikanske forfatteren og pastoren Max Lucado sa i en av sine bøker:

«Klager kommer naturlig, men takknemlighet må læres!»

Et barn kan få så mye, men et blikk til siden kan forandre alt. Et blikk på et søsken som har noe den selv ikke har, og ut av det blå kommer misunnelse, etterfulgt av utilfredshet og et hav av tårer. Høres dette kjent ut?

Klager kommer naturlig

Noe som er viktig når vi snakker om takknemlighet er at det på ingen måte faller oss naturlig. Og på samme måte som et lite barn opplever vi stadig at det er lettere å klage enn å være tilfreds med det vi har.

Ludvig Hope, som er regnet som en av 1900-tallets mest sentrale kristenledere i Norge, sa en gang:

«Det er såleis tyngre å takka enn å klaga.»

Dette er nok noe vi alle må si oss enige i. Men da er spørsmålet: Hvordan skal vi klare dette?

Et valg

Den nederlandske katolske presten Henri Nouwen sa det slik: «Glede er ikke noe som bare skjer med oss. Vi må velge gleden, og fortsette å velge den hver dag.»

Nouwen mente at et takknemlig og lyst sinn ikke bare er en frukt av medgang og lettflytende dager. Ofte har det en sammenheng med å ta et valg.

Og når omstendighetene er tøffe, må vi kjempe for dette valget.

Å være tilfreds

Apostelen Paulus hadde det ikke lett i sitt personlige liv. Han utholdt skipsforlis, stormer, forfølgelse, piskeslag, steining, sult og fengsel. Og listen er enda lengre over hvilke omstendigheter han levde i.

Men likevel uttalte han:

«Jeg har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold.» (Fil 4,11)

Paulus var fornøyd fordi at han selv med lenkene dinglende rundt håndleddene, kunne løfte blikket og velge å fokusere på gleden han hadde i Kristus.

Riktig fokus

Den greske filosofen Demokrit sa en gang:

«Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler, men gleder seg over hva han har.»

Dette kommer tydelig frem når vi leser Filipperbrevet. Vi kan nærmest se for oss smilet til Paulus da blekket traff papiret. I det 104-vers lange brevet nevner Paulus Jesus over 40 ganger. I gjennomsnitt hvert 2,5 vers snakket Paulus om Kristus. Hans fokus kan bli oppsummert i Fil 1, 21: «For meg er livet Kristus, og døden en vinning».

Paulus var takknemlig midt i alt, for han visste hva han hadde i Jesus.

Velg gleden

Slik som Paulus må vi ikke la omstendighetene definere vår takknemlighet. Vi må hver dag velge å fokusere på gleden vi har i Kristus.

Slik kan vi få den samme takknemligheten som David opplevde i den «himmelvendte lovprisningen» i Salme 23,1:

«Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.»

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.