Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer

Eivind Bø Reinertsen (19) skriver om sitt favorittbibelvers som sier noe om hva vi skal gjøre med vårt hjerte.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Et Bibel-vers som har fått bety mye for min tro er fra Ordspråkene 4,23;

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det.»

Enten det var i konfirmasjon eller en annen velsignelse, så er ikke det av ingen grunn!

Vi tror og handler ut ifra hjertet. Likevel er hjertet hardt, forherdet og syndig.

Hjerte i Bibelen

Ordet hjerte forekommer 572 ganger i Bibelen, både i GT og NT. Derfor får det en viktig betydning for oss. Hjerte i Bibelen har en betydning av vår fornuft, følelser, vilje, det åndelige og ikke minst Guds tempel (1 Kor 6,19).

Vi tror og handler ut ifra hjertet. Likevel er hjertet hardt, forherdet og syndig.

Rettferdiggjørelsen

Personlig har jeg opplevd i mitt liv at i perioder der jeg synder mer, slipper jeg mer synd inn i hjertet mitt og det blir skitnet til. Blikket mitt blir flyttet bort fra lyset og til mørket.

Som de syndige menneskene vi er, blir det umulig å handle et syndfritt liv.

Som Salomo skriver i Ordspråkene 4,23, så går livet ut ifra det. Da føler jeg på en større avstand til Gud. Siden vi har loven skrevet i hjertet og ikke handler etter den (Rom 2,15).  

Som de syndige menneskene vi er, blir det umulig å handle et syndfritt liv. Heldigvis har Han sagt at han vil omskjære våre hjerter (5 Mos 30,6). Ved rettferdiggjørelsen blir dette oppfylt gjennom Jesus.

«For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» (Rom 3,23-24)

Helliggjørelsen

Det er et kjent uttrykk at; «Vi leser ikke Bibelen, Bibelen leser oss.»

Vi er kalt til å være lys og salt her i verden og ved å la Jesu ånd bo i hjertet vårt vil Jesu ånd stråle ut av som sprukne leirkar. 

Av å bruke tid i Guds ord vil man finne sannheter til deg og ditt liv. Ordet er levende og relevant i vår livssituasjon, og kan være en rettledning ved Ånden. Derfor i periodene der jeg vandrer med Jesus, bruker tid med han, opplever jeg at det blir lettere og holde meg bort fra synd.

Samtidig ganger også dette mine medmennesker, ettersom «det hjertet blir fylt av, taler ånden.» (Luk 6,45). Vi er kalt til å være lys og salt her i verden og ved å la Jesu ånd bo i hjertet vårt vil Jesu ånd stråle ut av som sprukne leirkar. 

«For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesu skyld. For Gud, som bød at lys skylle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkar, for at den rike kraften sal være av Gud og ikke fra oss selv.» (2 Kor 4,5-7)

Et renset hjerte

Vi er syndige mennesker som får vårt hjerte renset i rettferdiggjørelsen ved Jesus og blir helliggjort av ånden. Ved å la Gud får sin plass i hjerte, vil ånde stråle ut av oss som lys, og vi kan være lys for Han.

Derfor må vi bevare våre hjerter:

«Hjertet er et verdifullt sted, for livet utgår fra det. Vi vil bevare, bevokte og beskytte det idet vi, ikke bare inviterer innom, men be Jesus inn som Herre i vårt hjerte» (1 Pet 3,14b)

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.