Bibelens løfter forteller oss at vi verken trenger å frykte, være redde eller bekymret når vi tror på Jesus

Bibelens løfter forteller oss at vi verken trenger å frykte, være redde eller bekymret når vi tror på Jesus

– Den som stoler på Herren blir endret til en som frimodig og gledelig vitner om hvem Jesus er, forteller Joakim Lianes (16).

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Jeg har i det siste vært med Open Air Campaigners på gata i Oslo. Vi snakker med folk om hva de tror på og forkynner evangeliet. Selv om det er en lett oppgave, synes jeg likevel at det er skummelt.

Jeg er redd for hva folk tenker om meg, og for at jeg glemmer hva jeg skal si. Mange unge i dag virker også redde. Redde for hva andre skal tenke om dem, redde for fremtiden, for døden, og for klimaet. Men er det grunn til å være redd?

Gud viser oss gjennom hele Bibelen at han har kontroll. Hans ord er gode å huske på når vi er bekymret.

Gud viser oss gjennom hele Bibelen at han har kontroll.

Befalingen om å ikke frykte

Frykt er en følelse vi får når vi opplever en reell eller innbilt trussel. Bekymring er å være redd for fremtiden. Men Gud befaler oss å verken være redde og bekymret:

Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Josva 1,9

Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matteus 6,34

Innbilte farer

Men hvorfor ber Gud oss om ikke å frykte? Jo, på grunn av 3 ting. Han er nemlig allvitende, allmektig og god.

Vår redsel for å dumme oss ut, for klimaet, og til og med for døden, vet Gud at er innbilte farer for den som stoler på ham.

Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete! Matteus 10,28

Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt. 1 Mosebok 8,22

For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Romerne 10,13

Selv om vi er redde, kan vi hvile i disse løftene.

Fra frykt til frimodighet

Den som stoler på Herren blir endret til en som frimodig og gledelig reiser ut til de farligste delene av verden for å vitne om hvem Jesus er.

De har mer gudsfrykt enn menneskefrykt.

Det kan også gjelde dem som står opp for troen sin på TV, selv om de blir gjort narr av. De gjør det likevel fordi de vet at faren ikke er reell, og fordi de har mer gudsfrykt enn menneskefrykt.

La oss bli som disse! La oss brenne for Jesus og ikke være redde for å vitne om det han har gjort for verden.

La oss bli som David når han sier;

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Salmene 23,4

Bibelhenvisningene i denne andakten er hentet fra Norsk Bibel 88/07.

Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.