Deler evangeliet på gata

Deler evangeliet på gata

Hichelle og Jon Sondre Håkedal driver med gateevangelisering. Vi spør de hvorfor og hvordan de gjør det.

Tema

Tema på iTro i november er «Evangelisering».

Hva er Open Air Campaigners?
Open Air Campaigners er en tverrkirkelig misjonsoganisasjon. De ønsker å bringe evangeliet ut til nordmenn som ikke tror på Jesus og utruste menigheter og enkeltpersoner til evangelisering.

Hichelle (27) og Jon  Sondre (24) møttes på evangeliserings-outreach på Moldejazz i 2011. I september i år gifta de seg. Hichelle er fra Wolverhampton i England og Jon Sondre er fra Froland. Nå er de bosatt i Oslo, og begge er med i Open Air Campaigners, hun som ansatt og han som frivillig. Hichelle jobber også som engelsklærer, og Jon Sondre studerer Teologi og misjon på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

– Hvorfor driver dere med evangelisering?

– For det første er vi befalt til å forkynne evangeliet. For det andre bryr jeg meg om at Gud skal bli æret ved at flere sier «Jesus er Herre», og at de mottar ham som frelser og takker Gud for en slik frelse. Og så bryr jeg meg om mennesker, og derfor vil jeg ikke at de skal straffes i all evighet for deres opprør mot Gud, sier Jon Sondre. – Tanken på dette er nesten uutholdelig, men jeg tror det er bra å tenke på dette en gang i blant. Til og med hvis vi bare gjør det i noen titalls sekunder. I tillegg har vi bibelske eksempler på gateevangelisering, for eksempel Paulus på gata i Athen.

Vi vet aldri hva som skjer i hjertene til folk når de hører evangeliet

Når de er på  gata blir de møtt på mange forskjellige måter.

– Noen er åpne og interesserte, og vil vite mer. Andre bryr seg ikke, forteller Hichelle. – Uansett reaksjon får Gud ære når hans sannhet blir forkynt. Vi vet aldri hva som skjer i hjertene til folk når de hører evangeliet. Derfor prøver jeg å ikke fokusere for mye på ytre faktorer, de kan enten demotivere oss eller gjøre at vi stoler for mye på oss selv. Vi må stole på Gud i alle ting.

En ikke-misjonerende kristendom er ingen kristendom

Også blant kristne  er det variert respons på at de driver med gateevangelisering. Noen er positive, men ikke alle. Det kan være frustrerende.

– Det å spre evangeliet er en integrert del av kristendommen. En ikke-misjonerende kristendom er ingen kristendom. Det blir det samme med en ikke-evangeliserende kristendom. Gateevangelisering er en type evangelisering, ikke den eneste, men likevel en type som alle kristne bør stille seg positive til så lenge gateevangelistene forkynner det sanne evangelium på en god måte, sier Jon Sondre og viser til 2.Tim 2,15.

Hichelle opplever at mange kristne skulle ønske de hadde mot til å gå på gata og snakke med fremmede, men at de stoppes av at de er usikre på hva de skal si.

– Det har ført til at mange tror at man må være såkalte «superkristne» for å holde på med gateevangelisering. Ofte hører jeg «jeg kunne aldri gjort det du gjør», «jeg er ikke sånn type person» eller «jeg hadde ikke visst hva jeg skulle si». Jeg prøver å oppmuntre kristne til å bli med oss, og la Gud få lov til å gi dem mot og kraft til å gjøre dette for ham. Det er noe jeg helt klart kan anbefale.

Verken Hichelle eller  Jon Sondre mener at alle kristne skal være gateevangelister, men at de likevel skal evangelisere.

– Jeg synes alle burde evangelisere, enten det er på jobb, hjemme eller på gata. Det er en befaling fra Jesus som ikke er oppe til forhandling, sier Hichelle.

– Når det er sagt, tror jeg mange flere kristne kunne ha gateevangelisert enn de som gjør det, legger Jon Sondre til.

Foto: Thea Solberg