Med hele deg

Med hele deg

Moses taler om en Gud som vil at Israelsfolket skal elske Ham av 'hele seg'. Kanskje det er noe for oss i dag også?

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Aslak Ånestad. Aslak er 24 år, kommer fra Varhaug, og studerer økonomi og administrasjon vedUniversitet for miljø og biovitenskap i Ås.

Etter at Israelsfolket ble ledet ut av Egypt av Moses, måtte de vandre i ørkenen i førti år før de fikk komme inn i Israel, eller Kanaan.

Like før de  skulle krysse eleven og ta landet, samler Moses sammen hele folket og taler til dem. Noen siste ord, som oppsummerer hele historien deres og gir dem gode råd til fremtiden. Talene finner i Femte Mosebok, og går gjennom store deler av boken. Et viktig punkt finner vi i 5 Mos 6,4-5:

«Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.»

Det var altså bare én Gud, og han var deres Gud

Begynnelsen er en  av jødenes faste bønner og fungerer som en trosbekjennelse. Bønnen er viktig for dem nå og var særlig viktig for dem da Moses talte til dem før de skulle gå inn i det lovede landet. Da var det viktig å bekjenne at de trodde på én Gud, ikke på flere guder som de fleste folkene rundt dem dyrket.

Det var altså bare én Gud, og han var deres Gud. Ikke hvilken som helst Gud, men Gud – ‘Jeg er’ –som hadde brukt Moses og hjulpet dem ut av Egypt og gjennom ørkenen.

Neste del er responsen Gud ønsker fra sitt folk, et svar på hans kjærlighet til dem, et svar han fortsatt vil ha fra oss. Når det står at vi skal elske Gud «av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt» er det spennende å se hva det kan bety.

Da vil det gå oss vel, det er det beste livet vi kan leve

Jeg fant u t at hjerte kan bety tankene dine, sjelen er et uttrykk for livet og makten kan bety det du har. Altså elsk Gud med alt du tenker, hele ditt liv og alt du har. Er enda enklere kan vi si: Elsk Gud med ditt alt.

Det er ingen liten oppfordring eller et enkelt bud. Men det fungerer som mål for oss. La Guds kjærlighet, og vår respons til han gjennomsyre hele oss og alt vi har og gjør. Det handler om å la Gud slippe til i hele livet, og la det vise.

Bønn

Gode Gud, takk for din uendelig kjærlighet. Hjelp meg å se den hver dag i mitt liv. Skap i meg ett nytt hjerte, et hjerte som kan elske deg. Amen

Det handler om å forstå hvor stor Guds kjærlighet til oss er, og elske han tilbake. Det handler om et liv med og for Gud. For resultatet er det samme som Moses lover Israelsfolket i 5 Mos 6,18 og mange andre steder i 5 Mos: Da vil det gå oss vel, det er det beste livet vi kan leve.