– Hvorfor ikke bare snakke rett til Han, i stedet for å lage en lang regle hvor det handler om å prestere en god bønn.

– Hvorfor ikke bare snakke rett til Han, i stedet for å lage en lang regle hvor det handler om å prestere en god bønn.

Ole Henrik Pettersen (18) skriver i dagens andakt om Gud som en kjærlig Far vi kan finne hvile i.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Mitt favorittbibelvers for tiden er 1. Peter 5,7, der står det: «Kast all deres bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.»

Dette er et vers som har fått bety veldig mye for meg den siste perioden.

Gud blir 230 ganger omtalt som Far i Bibelen.

Gud som Far

Mitt inntrykk er at mange av oss unge ikke tenker på Gud som far. Det er kanskje litt rart. Gud blir 230 ganger omtalt som Far i Bibelen. Og akkurat som en far eller en pappa her på jorden, har også Gud vår Far omsorg for oss.

Han vil lytte og Han vil åpenbart forstå.

Han vil alltid være der for deg, trøste deg og ha det gøy med deg. Når jeg er bekymra, redd, eller har det vanskelig så går jeg til far. Og på samme måte kan jeg også komme til Gud. Han vil lytte og Han vil åpenbart forstå.

Noen ganger vil vi oppleve at Han svarer eller hjelper til, hvis du oppsøker Han.

Bruk Gud for det han er verdt

Peter skriver at vi skal kaste våre bekymringer på Gud. Jeg tror alle vet hvor fantastisk følelsen av å slippe å bekymre seg er. Man føler seg faktisk fysisk mye lettere. Det Peter skriver er ikke til pynt, men til oppmuntring og oppfordring.

Han er ikke til pynt, men til god hjelp.

Vi tror at Gud er en allmektig skaper og en kjærlig far. Jeg tror at for å ha en sunn relasjon med Gud krever det at vi snakker med Han og åpner oss helt opp for Han. Hva har vi å skjule for Han. Han er ikke til pynt, men til god hjelp.

For det står i Matteus 7:7: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» Det å be kan være en måte å snakke med Gud på. Du kan legge alt ditt fram for Gud, og Han vil være der og hjelpe deg.

Hvordan kan det se ut i våre liv

Når jeg snakker med Gud gjør jeg det på samme måte som jeg gjør når jeg har en samtale med en venn. Jeg vet at Gud er rundt oss til enhver tid, så hvorfor ikke bare snakke rett til Han, i stedet for å lage en lang regle hvor det handler om å prestere en god bønn.

Han elsker deg uendelig uansett hvor mange ganger du tabber deg ut.

Det å snakke med Gud kan være godt. Du kan få sagt hva som plager deg og/eller hva du setter pris på i hverdagen. På denne måten kan du kaste dine bekymringer på Han.

Fordi Han har en utrolig kjærlig omsorg for deg. Han er en Far og en venn. Det er ingenting å skjule for Han, fordi Han tåler deg og bare vil deg godt. Han elsker deg uendelig uansett hvor mange ganger du tabber deg ut.

«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,20b)

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.