– Jesus ønsker at du kommer hjem til Han. Han ønsker en relasjon med deg.

– Jesus ønsker at du kommer hjem til Han. Han ønsker en relasjon med deg.

Håvard Vistnes (18) skriver om Jesus som vårt offerlam og hvordan man kan få en relasjon med Ham.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. Skysøylen vek ikke fra folket om dagen og ildsøylen ikke om natten. (2. Mos 13,21-22)

Gud viser vei

Israelsfolket hadde endelig fått tillatelse av Farao til å dra ut av Egypt. Gud tar vare på sitt folk ved å gå foran dem og vise dem veien. Han gikk foran dem i en skysøyle om dagen og i en ildsøyle om natten, for å vise Israelsfolket veien.

Skysøylen gikk ikke bort fra dem, heller ikke ildsøylen. Gjennom å følge skysøylen og ildsøylen kunne Israelsfolket vite hvilken vei de skulle gå, og de måtte følge søylene for å kunne holde seg på rett vei.

Gud åpenbarer seg gjennom Bibelen.

I kapitlene før kan vi lese om den tiende landeplagen; alle førstefødte i Egypt skulle dø. Men Gud sørget for frelse til Israelsfolket. De skulle ta et uskyldig lam, slakte det, og ta noe av blodet og smøre det på dørstolpene og på bjelken ovenfor døren. Gjorde de dette skulle den førstefødte få leve og dødsengelen gå forbi.

Jesus er veien

På samme måte som Herren gikk foran Israelsfolket i en skysøyle om dagen og en ildsøyle om natten, for å vise dem veien, viser Han oss vei i dag også. Det er gjennom Bibelen. Gud åpenbarer seg gjennom Bibelen, og gjennom å bruke tid med Gud og Hans ord lærer vi hva som skal til for å holde oss på veien.

Da Jesus døde på korset og overvant døden, ble det mulig for oss å bli frelst fra våre synder.

«Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Joh 14,6)

I Matteus 7,13-14 står det:

«Gå inn gjennom den trange porten! For vid er porten og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.»

Jesus er veien! Følger vi Jesus og har Han som Herre går vi på den smale veien som fører til livet, det evige livet med Han.

Vårt offerlam

Gud har gjort det mulig for oss å bli frelst i dag. Som Gud sørget for frelse for Israelsfolket gjennom et skyldfritt lams blod, som skulle smøres på dørkarmen, er Jesus vårt offerlam.

Da Jesus døde på korset og overvant døden, ble det mulig for oss å bli frelst fra våre synder. Jesu blod kan vi «smøre på dørkarmen vår», slik at når vi skal stå framfor Gud på dommens dag, ser ikke Gud våre synder, men Jesus sitt syndfrie og perfekte liv.

Banker på ditt hjerte

Jesus ønsker at du kommer hjem til Han. Han ønsker en relasjon med deg.

Han banker på hjertet ditt og ønsker å komme inn.

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» (Åp 3,20)

Jesus gav sitt liv for deg på korset og tok dine synder på seg. Han banker på hjertet ditt og ønsker å komme inn, det er bare opp til deg om du vil slippe Han inn og tro på Ham.

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.