Søk Gud, overgi det du har til Ham

Søk Gud, overgi det du har til Ham

Ingrid Elida Langåker (17) skriver om friheten som ligger å overgi seg til Gud og la han ta kontroll.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

I Jobs bok kapittel 5 vers 8 står det:

«Men var det meg, ville jeg søke Gud, og til Gud ville jeg overgi min sak.» (Job 5,8)

Det verset er et vers jeg ofte minner meg selv om. Det minner meg om å søke Gud, og å kunne stole på at Gud har kontroll så lenge jeg overgir min sak til Ham.

Jeg har overgitt mitt liv til Ham, det innebærer også alt som følger med.

Overgi livet til Gud

For meg har det bare blitt viktigere og viktigere å overgi hva enn det måtte være til Gud. Jeg har overgitt mitt liv til Ham, det innebærer også alt som følger med.

Enten det er noe jeg ikke mestrer i det hele tatt eller om det er noe jeg mestrer og får mye skryt for. Om det er en dag jeg føler meg helt topp eller om det er en dag hvor jeg føler meg helt på bunn. Eller om jeg blir nødt til å ta et stort valg eller et lite valg.

Jeg prøver uansett å overgi det til Gud. Det er langt i fra at jeg alltid klarer det, men jeg vet at Han vet best, uansett situasjon og omstendighet, og prøver derfor så godt jeg kan å overgi alt til Ham.

La deg lede av Gud

Dersom jeg søker Gud før jeg tar ulike valg, og før jeg går inn i nye ukjente eller kjente situasjoner, lytter jeg til hva Han har å si, og lar Ham lede meg dit Han vil, vil det bli mye lettere å forholde meg til Hans ord, og Hans vei for meg.

Når jeg overgir min sak til Ham innebærer det at jeg må slippe taket, og overlate kontrollen til Gud som vet hva som skal gjøres.

Gud vil at vi skal holde fokuset vårt på Ham og overgi det vi har, godt og vondt, styrker og svakheter, valg og alle situasjoner, til Ham, slik at Han kan bruke det i sin plan for oss.

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, stol ikke på din egen forstand! Tenk på Ham på alle dine veier, så skal Han lede dine stier rett. Vær ikke vis i dine egne øyne, frykt Herren og vik fra det ondet! (Ord 3,5-7)

Å slippe taket

Det å søke Gud, og å holde blikket mitt festet på Ham kan jeg gjøre ved å for eksempel be til Ham, lese i Bibelen, lytte til lovsang, være stille med Gud, ha samtaler med andre kristne, gå på møter og høre andakter.

Når jeg overgir min sak til Ham innebærer det at jeg må slippe taket, og overlate kontrollen til Gud som vet hva som skal gjøres.

«Men var det meg, ville jeg søke Gud, og til Gud ville jeg overgi min sak». For meg er dette verset en viktig påminnelse for å minne meg om å søke Gud og overgi det jeg har til Ham.

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.