– Selv et lite stearinlys klarer å bryte igjennom i et mørkt rom. Lyset vinner alltid over mørket

– Selv et lite stearinlys klarer å bryte igjennom i et mørkt rom. Lyset vinner alltid over mørket

Ester Einarsen skriver at lyset har overvunnet mørket og at vi kan være lys på jorda.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Det er vanskelig å velge bare ett favorittvers i Bibelen, ettersom den inneholder så mange skatter. Likevel vil jeg trekke frem Johannes 1,5: «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.»

Det forteller Bibelens budskap på en annerledes måte. Verset forteller om håp i mørke tider, og om hva Gud har gjort for oss gjennom Jesus, ved hans død og oppstandelse for oss.

Hva betyr lys i Bibelen?

I 3. Joh. 8,12 sier Jesus at: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Gud ønsker at vi skal følge Han.

Det står også i Salme 119,105 at: «Ditt ord et en lykt for min fot, og et lys på min sti.»

Lyset viser oss den veien vi skal gå, og leder oss til himmelen. Gud ønsker at vi skal følge Han. På samme måte som at en sti er lettere å se om den er opplyst, blir livet på jorden bedre om du lar Guds lys lede deg.

Vi kan ikke se hvilke utfordringer som venter på veien fremover, men Gud har lovet å være med oss, og å lyse opp stien der vi setter ned vår fot.

Vi er ikke lys i oss selv, men vi er lys fordi Jesus bor i oss.

Vi er kalt til å være lys

I Matteusevangeliet 5,14-16 står det:

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matt 5,14-16)

Gud har satt oss til å være lys for alle folkeslag. Vi skal gå ut og vitne om lyset, og alt det gode Jesus har gjort for oss. Vi er ikke lys i oss selv, men vi er lys fordi Jesus bor i oss, og lyser gjennom oss. Vi kan reflektere det gode som kommer fra Han.

Lyset har vunnet over mørket

Vi har ingenting å frykte når vi har Jesus i hjertet. Han har allerede vunnet over mørket, ved å dø på korset og stå opp igjen. Jesus ble sendt til jorden, for at alle mennesker skal ha mulighet til å komme til himmelen.

Selv på vanskelige dager kan jeg takke Jesus, for at Han er lyset, som seiret over mørkets makt.

Mørket er fravær av lys. Selv et lite stearinlys klarer å bryte igjennom i et mørkt rom. Lyset vinner alltid over mørket.

Joh 1,5 er veldig viktig for meg, ettersom det daglig minner meg på hvilken trygghet det er å leve sammen med Jesus. Selv på vanskelige dager kan jeg takke Jesus, for at Han er lyset, som seiret over mørkets makt. Han skal lede oss på veien frem til himmelen.

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene baserer seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.