De viktigste tingene

De viktigste tingene

Det kan være fort gjort å glemme hva som er de mest sentrale tingene i troen på Jesus.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro. Denne andakten ble opprinnelig publisert på iTro i 2017.

Noen ganger trenger vi å tenke over hva som er det viktigste. Jeg vet ikke om du er kristen, og om du i så fall har vært det hele livet eller om du kanskje nettopp har blitt det.

Du har kanskje hørt mange av bibelhistoriene mange ganger, eller kanskje du hører dem for første gang når du leser dem eller du får dem fortalt. Av og til skulle jeg ønske at jeg kunne høre bibelhistoriene på nytt for første gang. Og bli overrasket over alt det som skjer.

Fare for autopilot

Jeg fikk høre om en misjonær som hadde kommet til et sted der de aldri hadde hørt om Jesus før. Misjonæren fortalte bibelhistorien for dem over tid, fra begynnelse til slutt. Og de som hørte på ble interessert, og hørte godt etter. Han fortalte om skapelsen, utgangen fra Egypt, Israels historie, om profetene, og helt fram til historien om Jesus i Det nye testamentet.

Og det ble stor sorg blant mange av dem som hørte på, da de for første gang fikk høre at Jesus, som de hadde blitt så glade i, ble drept. De var oppriktig lei seg.

Men denne sorgen lot seg ikke måle med gleden deres da de litt senere fikk høre at han hadde blitt levende igjen! Da ble det feiring i landsbyen. Og noen spurte om det var dette profetene i Det gamle testamentet hadde snakket om?

Kanskje skrur vi på autopiloten når vi leser bibelhistorier vi har hørt før. Men kanskje kan vi da spørre oss mens vi leser: «Hva vil en som leser dette for første gang tenke om dette?» eller «Hva ville hun blitt overrasket over?»

Jeg kommer best ut av det

Glemmer vi av og til hva som er det sentrale i kristendommen? At Gud selv kom til jorda. At han seiret over de onde kreftene. At han gikk i døden for oss. At han stod opp fra de døde igjen. Og at dette var Guds plan for at vi ikke skal gå fortapt, sånn som vi egentlig hadde fortjent, men at vi skal ha evig liv?

Glemmer jeg at det ikke er Gud som skal være takknemlig fordi jeg har valgt ham, men at det er motsatt? At det er jeg som skal være evig takknemlige fordi han har valgt meg?

Kanskje må vi av og til minne oss selv og hverandre på hva det er kristendommen handler om, og takke Gud for at vi ved hans nåde kan være hans barn.

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro. Denne andakten ble opprinnelig publisert på iTro i 2017.