Det Gud ikke kan

Det Gud ikke kan

Jeg kan noe ikke Gud kan! Men det gjør meg ikke spesielt stolt likevel.

Andakt

Hver søndag legges det ut en andakt på iTro. Denne andakten har også tidligere vært publisert.

Jo, det står i Bibelen at Gud ikke kan lyve. Paulus skrev til sin venn Titus at Gud rett og slett ikke kan lyve, han kan aldri gå tilbake på et løfte. Ordrett står det slik, i en sammenheng der det handler om frelsen og det evige livet: «Det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av» (Tit 1,2).

Vi, derimot, klarer veldig godt å lyve. Det vet alle. Også Bibelen sier det. Helt kategorisk slår Rom 3,4 det fast: «La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner!»

Andre venner kan faktisk svikte. Slik er aldri Gud

Bibelen sier også klart hvor vi har løgnen fra. Joh 8,44 sier om djevelen: «Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»

Men Gud er altså ikke slik. Allerede Bileam, han med eselet som snakket, slo det fast: «Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?» (4 Mos 23,19).

Saken er at Gud ikke svikter. Andre venner kan faktisk svikte. De glemmer, eller de får andre venner som betyr mer. Slik er aldri Gud.

Paulus hadde levd lenge med Gud og gjort mange slags erfaringer med både folk og med Gud. Han skriver om frelsen vi får «i Kristus Jesus» og kaller den for «evig herlighet». Så trekker han opp noen sterke sammenligninger mellom oss og Gud:

«For er vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv» (2 Tim 2,11-13).

Han kan ikke svikte.

Bibelen sier altså ikke at Gud ikke kan komme til å «fornekte» noen; tvert imot: Gud respekterer et nei, også om det blir siste ord fra et menneske innfor Gud. Det går faktisk an å gå fortapt. Men Gud kommer aldri til å svikte noen. Han er alltid trofast. Derfor kan vi stole på ham.

Og teksten vår hjelper oss til å se en viktig forskjell: Om vi svikter Jesus, så vil Gud gjerne tilgi. Men om vi fornekter ham og stenger ham ute – vel, så respekterer Gud det. Han tvinger seg ikke på noen.

Jeg har mange ganger sviktet Gud. Det er flaut. Og det verste er at det kan komme til å skje igjen. Men aldri har Gud sviktet meg. Han kan ikke svikte. Han kan aldri gå fra et løfte. Han er Gud.

Andakt

Hver søndag legges det ut en andakt på iTro. Denne andakten har også tidligere vært publisert.