Det modigste du har gjort

Det modigste du har gjort

Har du stupt i vannet fra en høy bergknaus? Syklet ned en bratt bakke uten å bremse?

Andakt

Andakten er skrevet av webpastorAsbjørn Kvalbein.

Vet du hva jeg synes er skikkelig modig? Å bekjenne i skolegården eller i kantina at du tror på Jesus.

For noen år  siden begynte det som en gressbrann gjennom skolemiljøene i USA. Et slagord fór fra munn til munn: «See you at the Pole!» Alle skolegårder i Amerika har en flaggstang (Pole). De som ville være kristne, ble enige om å samles i et spesielt frikvarter tidlig på høsten og be sammen – stille eller høyt. Invitasjonen lød fra elev til elev: «Kan vi møtes ved flaggstanga?» Alle visste at det betydde en bekjennelse. De som ikke kom, ble bevisste på at de ikke våget å bekjenne at de var kristne.

Jeg håper jeg hadde turt det

Det var ikke  bare en merkelig hendelse. Det krevde mot. Ja, det snakkes om en ungdomsvekkelse, og det betydde et vendepunkt for mange. De bekjente offentlig at de ville følge Jesus Kristus. De ba sammen for skolekameratene som sto noen meter borte.

Hadde du våget  å tre fram til fellesskapet ved flaggstanga? Jeg håper jeg hadde turt det. Men jeg vet at jeg mange ganger har sviktet i å si et lite ord om Jesus når den gode anledningen dukket opp. Plutselig kom et spørsmål, et hint, et slags sukk, som var som en invitasjon: – Nå kan du si et ord om Jesus! Nå kan du minne som Herren som har skapt og gitt oss alt godt.

Vær frimodig! Vær sterk!

Den unge Josva  fikk et stort ansvar lagt på seg, men Moses formidlet oppmuntrende ord fra den høyeste Gud: «Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» (Josva 1,9). En moderne oversettelse gjengir: «Har jeg ikke sagt det slik til deg: Vær sterk! Vær modig! Ikke vær puslete, ikke mist motet. Gud, din Gud, er med deg i hvert skritt du tar.»

I dag er  vi så opptatt av å holde en lav profil, ikke provosere og være nøytrale. Men har vi grunn til det? Den som har vunnet i lotto, klarer knapt å tie stille om det. De som er flinke til å surfe i store bølger, vil gjerne fortelle om opplevelsene sine. Hvorfor skal det være forbudt å fortelle om at Jesus er god? Bekjenner du deg som en etterfølger av Jesus, er han med deg hvert skritt du tar.

Bønn:

Kjære Jesus, Takk for at du tålte å bli mobbet da du bar korset for oss. Hjelp meg å gå frimodig å gå i sporene etter deg. Vis meg anledninger da jeg kan vitne om din nåde og kjærlighet. Amen.

Du vandrer blant unge som Jesus er glad i. De har et hjerte som lengter etter å bli elsket og akseptert av Gud. Vær frimodig! Vær sterk!