Dinosaurer

Dinosaurer

Hva mener kristendommen om dinosaurene?

Hva mener kristendommen om dinosaurene? Har de levd? Eller ble de utryddet i vannflommen? Eller hva?

Dette er noe jeg virkelig lurer på, en venninne spurte meg her om dagen, og jeg visste ærlig talt ikke hva jeg skulle si!

Det er mye som tyder på at dinosaurene har levd, selv om man ikke finner så mange spor etter dem i Bibelen. Enkelte kristne synes kanskje det er vanskelig å tro det, siden dinosaurene ikke er omtalt i beretningen om skapelsen av jorda. Andre prøver å sette opp et motsetningsforhold mellom vitenskapen og Bibelen. En slik tilnærming forutsetter at Bibelen er en slags lærebok i naturvitenskap. Det er den ikke. Alt er ikke nevnt i Bibelen selv om Gud vet alt!

Jeg har lyst til å si noe om forholdet mellom vitenskap og tro, selv om det ikke er helt det du spør om. Mange av de første moderne vitenskapsmennene var dedikerte kristne. De ville forske mest mulig på naturen, og kalte den «Guds andre bok». Tanken var at på samme måte som man kan lære om Gud ved å lese Bibelen, kan man lære om Guds storhet ved å forske på hans skaperverk.

Sannsynligheten for at liv skal oppstå er ekstremt liten

Det er ikke uvanlig å tenke at tidligere visste man ikke så mye, og «Gud» ble forklaringen på alt man ikke forstod. Men i dag har forskningen og vitenskaplige oppdagelser har gjort Gud overflødig.

I virkeligheten kan vitenskapelige funn aldri bli farlige for den kristne troen. Situasjonen er snarere at jo mer «Vitenskapen» finner ut, jo mer taler for Guds eksistens. Ikke fordi Gud kan bevises, men fordi man i dag vet at universet har en begynnelse, og alt som har en begynnelse har en årsak.

Vi vet i dag at sannsynligheten for at liv skal oppstå er ekstremt liten. Videre vet vi at en rekke livsnødvendige faktorer er til stede på jorden samtidig. Dersom en slik faktor tas bort vil ingen organisme kunne leve. Å mene at alle disse faktorene er på jorda ved en tilfeldighet, krever sterk tro. Videre vet vi noe om den enorme kompleksiteten og informasjonsmengden i en eneste levende celle. Informasjon uten informant er en selvmotsigelse. Slik kunne jeg fortsatt med «vitenskaplig begrunnede» argumenter for Guds eksistens, og sannsynliggjøre at han finnes.

Dinosaurene har nok levd

Like fullt kommer vi ikke utenom tros-aspektet når det gjelder menneskers forhold til Gud. Gud har både vist seg og skjult seg. Han tvinger ikke noen til å tro på seg ved å brenne «jeg finnes» i bordplata foran deg. Men han har etterlatt seg spor nok til at den som vil tro på ham har rikelig med materiale som underbygger det. Samtidig har han så stor kjærlighet til menneskene, og respekt for deres valg, at han har skjult seg tilstrekkelig til at den som vil være sin egen herre har rikelig med anledning til det.

Dinosaurene har nok levd. Fossiler og andre funn etterlater liten grunn til tvil. Det finnes ulike teorier om hvordan de nokså plutselig døde. Det hadde vært spennende om det stod mer om dette i Bibelen. Så lenge det ikke gjør det, får vi forsøke å lese oss til svaret gjennom «Guds andre bok»!

Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet av Tor Erling Fagermoen

Lurer dupå noe? Flere Spørsmål og Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn et spørsmål gjør du det under Kontakt Oss