Hva er en profet?

Hva er en profet?

I gammeltestamentlig tid fantes det mange profeter. De profeterte om Jesus, Jesus som skulle komme. Men så kom jo Jesus. Han redda oss fra fortapelsen og han tilbød et nytt liv og en ny evighet.

Hva skjer så med profeter? Blir profet et forhistorisk ord? 
– Hva er en profet?
– Vi hører mer i NT om å tale profetisk enn om å være profet, selv om vi har noen eksempler på menn og kvinner som har profetstatus i NT også – Filip hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave, og Agabus var en profet som bodde i Jerusalem (Ap.gj 21,9-10). Paulus sier: «Dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret». (1 Kor 14.,31). Dette er en nådegave alle kristne oppmuntres til å søke etter mer enn en tittel for de få.

«Profetgaven vil være den som lytter til Gud og lever nær Gud i bønn«

– Hva er forskjellen på en evangelist og profet?
– Evangelist-nådegaven er ikke mye omtalt i NT. Den nevnte Filip er den eneste som direkte blir kalt evangelist . Men i en sammenheng nevnes evangelister og profeter samtidig, og det er i en oppramsing av fem ledernådegaver i Ef 4,11: Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. I et lederteam vil evangelisten være brennende opptatt av at menigheten når nye, mens profetgaven vil være den som lytter til Gud og lever nær Gud i bønn.
– Åpenbaring fra Gud – hva betyr det?
– Vi har en del eksempler i Apostlenes gjerninger på hvordan Gud åpenbarer seg for mennesker. Mye av dette kan virke fremmed og rart, men det handler om å kjenne, se og høre Gud, slik Jesus sa til Paulus i et syn: Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se Den rettferdige og til å høre hans egen røst» (22, 14). I NT handler dette så å si aldri om å spå om framtiden, men om å bli ledet i veivalg, samt oppmuntring og trøst inn i nåsituasjonen. Det handler mer om å lytte til Gud i forbindelse med bønn, enn om sterke formuleringer som «Så sier Herren». Fornemmelser, innskytelser og bilder må alltid prøves på Guds ord, og har ingen egen autoritet slik Guds ord har det.

«Jeg sier ikke at dette er fra Gud, men når vi ber kjenner jeg veldig på… tror dere det stemmer»

– Hva skal vi tenke om profetier i forhold til at Bibelen sier vi skal prøve åndene?
– Alt må prøves på Guds ord, og jeg vil advare mot spådommer og bastante uttalelser som fremstilles som profetier. Ikke alle har nådegaven til å prøve ånder, men hovedtesten kan alle gjøre: Stemmer dette med Bibelen? Dessuten skal nådegavene bygge opp, ikke bryte ned eller splitte.
– Har vi profeter idag?
– Igjen vil jeg være litt forsiktig med å gi noen tittelen «profet» uten videre. Dette handler vel mer om at noen i større grad enn andre hører fra Gud, og da er det fint hvis de på en ydmyk og likevel frimodig måte deler dette med de andre: «Jeg sier ikke at dette er fra Gud, men når vi ber kjenner jeg veldig på… tror dere det stemmer?»

Ill.foto: Oberazzi on flickr.comSvaret er skrevet av Tor Erling Fagermoen.Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.Vil du sende inn et spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.

Hva skjer så med profeter? Blir profet et forhistorisk ord? 
– Hva er en profet?
– Vi hører mer i NT om å tale profetisk enn om å være profet, selv om vi har noen eksempler på menn og kvinner som har profetstatus i NT også – Filip hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave, og Agabus var en profet som bodde i Jerusalem (Ap.gj 21,9-10). Paulus sier: «Dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret». (1 Kor 14.,31). Dette er en nådegave alle kristne oppmuntres til å søke etter mer enn en tittel for de få.
«Profetgaven vil være den som lytter til Gud og lever nær Gud i bønn«

– Hva er forskjellen på en evangelist og profet?
– Evangelist-nådegaven er ikke mye omtalt i NT. Den nevnte Filip er den eneste som direkte blir kalt evangelist . Men i en sammenheng nevnes evangelister og profeter samtidig, og det er i en oppramsing av fem ledernådegaver i Ef 4,11: Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. I et lederteam vil evangelisten være brennende opptatt av at menigheten når nye, mens profetgaven vil være den som lytter til Gud og lever nær Gud i bønn.
– Åpenbaring fra Gud – hva betyr det?
– Vi har en del eksempler i Apostlenes gjerninger på hvordan Gud åpenbarer seg for mennesker. Mye av dette kan virke fremmed og rart, men det handler om å kjenne, se og høre Gud, slik Jesus sa til Paulus i et syn: Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se Den rettferdige og til å høre hans egen røst» (22, 14). I NT handler dette så å si aldri om å spå om framtiden, men om å bli ledet i veivalg, samt oppmuntring og trøst inn i nåsituasjonen. Det handler mer om å lytte til Gud i forbindelse med bønn, enn om sterke formuleringer som «Så sier Herren». Fornemmelser, innskytelser og bilder må alltid prøves på Guds ord, og har ingen egen autoritet slik Guds ord har det.

«Jeg sier ikke at dette er fra Gud, men når vi ber kjenner jeg veldig på… tror dere det stemmer»
– Hva skal vi tenke om profetier i forhold til at Bibelen sier vi skal prøve åndene?
– Alt må prøves på Guds ord, og jeg vil advare mot spådommer og bastante uttalelser som fremstilles som profetier. Ikke alle har nådegaven til å prøve ånder, men hovedtesten kan alle gjøre: Stemmer dette med Bibelen? Dessuten skal nådegavene bygge opp, ikke bryte ned eller splitte.
– Har vi profeter idag?
– Igjen vil jeg være litt forsiktig med å gi noen tittelen «profet» uten videre. Dette handler vel mer om at noen i større grad enn andre hører fra Gud, og da er det fint hvis de på en ydmyk og likevel frimodig måte deler dette med de andre: «Jeg sier ikke at dette er fra Gud, men når vi ber kjenner jeg veldig på… tror dere det stemmer?»