Disiplene kjente Jesus som en god venn og leder, men ikke som Gud

Disiplene kjente Jesus som en god venn og leder, men ikke som Gud

Jesus sin forvandling på fjellet viste det disiplene ikke hadde forstått ennå.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Mark 9,2-13

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus.
Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»
Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt.
Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»
 Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem.
På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde.
De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde.
 Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?»  Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.»

Noe av det vi lærer i livet med Gud er at mye av det som foregår er ting vi ikke kan se. Vi kan ikke se Gud, Jesus eller englene (med noen unntak) med øynene, og veldig mye handler om å tro uten å se.

Da er det fint å bli minnet på historier som forteller at noen plutselig ser med øynene noe som hadde vært skjult for dem hele tiden, men som i virkeligheten er sannheten og det fulle bildet.

Disiplene forsto ikke

Under en uke før denne hendelsen på fjellet hadde Jesus fortalt disiplene om hvordan han selv kom til å lide og dø, og at de som ønsket å følge ham selv måtte ta opp sitt eget kors og være villige til å miste sitt eget liv for ham.

Dette var nok ikke det disiplene helst ville høre, og Peter tok Jesus til side og begynte å irettesette ham for å snakke på den måten.

Kanskje er det på grunn av dette at Jesus velger å vise Peter og to andre disipler en annen side av hvem han egentlig er i dagens tekst.

Menneske og Gud

Vi vet at Jesus var en som levde livet sitt mye som andre mennesker mens han var på jorda, og en som forstår hvordan det er å oppleve motgang.

Samtidig er Jesus Guds Sønn. Han har vært med helt fra jorda ble skapt, han har all makt i himmelen og på jorden, og han er seierherren som vant over døden og gjorde slik at vi alle kan leve et evig liv dersom vi tror på ham.

Ble forvandlet

I denne historien står det at han plutselig forandrer seg foran øynene på disiplene og “klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite.”

Moses og Elia, to av de mest kjente profetene fra det gamle testamente står plutselig og snakker med ham, og Guds stemme fra himmelen sier om ham: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»

Hendelsen på fjellet viste bare det disiplene nok ikke hadde tatt helt inn over seg ennå.

Det interessante er at det ikke bare var slik at noe spesielt skjedde med Jesus i noen minutter mens han var på fjellet, og da han kom ned igjen var han normal igjen og akkurat slik som før.

Nei, Jesus var både menneske og Gud på én gang, og hendelsen på fjellet viste bare det disiplene nok ikke hadde tatt helt inn over seg ennå:

Den Jesus de kjente som en god venn og leder var Gud, som en dag skulle overvinne døden.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen