Dommen

Dommen

Jesus skal komme igjen, og han skal dømme levende og døde.

Skal derfra komme igjen, for å dømme levende og døde.

Jesus har fart opp til himmelen, men han skal komme tilbake til jorda for å dømme alle som har levd. Gud har ikke fortalt oss alle detaljene rundt denne dommen, vi vet for eksempel ikkenården kommer. Men Bibelen forteller oss en del. Og kanskje kan det være et poeng i å bruke mer tid på det Bibelensiernoe om enn på de tingene denikkesier noe om.

Vi kan få tro at Gud gjennom det som står i Bibelen har sagt oss det vi trenger å høre om dommen. Og en ting Bibelen sier sikkert eratdet skal komme en slik dom, som gjerne kallesDommedag. Og det at vi ikke vet når denne dagen kommer, gjør at vi hele tiden må være forberedt på at den kan komme når som helst.

Det finnes to utganger fra denne dommen

På den ene siden er det godt å vite at det skal komme en dom.Vi kan få vite at Gud kommer til å straffe ondskapen og urettferdigheten som skjer i verden. Men på den andre siden blir denne dommen en veldig alvorlig hendelse, noe Jesus snakker mye om i Bibelen.

I en del gamle byer kan vi høre om at de hadde en bok, der navnene på alle byens borgere stod skrevet. Stod du i denne boka, var du regnet som en av byens borgere. På samme måte har Gud også en sånn bok. Denne kalles Livets bok, og her står navnene på alle dem som tilhører hans rike. Dette riket blir ofte kalt ”Guds rike” eller ”Himmelriket” i Bibelen.

Ut fra det vi kan lese (f.eks.Matt 25,31-46) skjønner vi at det finnes to utganger fra denne dommen. Enten blir vi dømt til evig liv eller vi blir dømt til en evig død. Og dette er den største og viktigste dommen som noen gang vil finne sted, og hvert eneste menneske som har levd skal stå for denne dommen. Inkludert du og jeg. Og den brutale sannheten Bibelen viser er at ingen av oss har gjort oss fortjent til evig liv (Les f.eks.Rom 3). Vi fortjener ikke å bli skrevet inn i Livets bok.

Det er også Jesus som allerede har tatt straffen

Men det er her Guds fantastiske nåde kommer inn i bildet. Det er på grunn av denne dommen Gud sendte Jesus, for å ta den straffen vi skulle ha. I Rom 3,24 kan vi lese:Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.

Det er ved Jesu død for oss at det er mulig å bli borgere i Guds rike. Har vi tatt imot Jesus har vi blitt skrevet inn i Livets bok, og vi kommer ikke til åbli dømt skyldige i dommen.

Du kan sikkert få et ganske godt liv selv om du ikke er kristen. Det er det mange som har. Men det er kun gjennom troen på Jesus at vi har håp ogsåetterdette livet.

Jesus skal altså komme igjen og dømme oss, mensamtidigkan vi viteat hanselv allerede har tatt på seg selv den straffen vi skulle blitt idømt.

PS: Det er dette sangen ”Jeg har en venn som har gitt sitt liv” handler om.

Foto: Fotolia.com

I denne serien går vi gjennomtrosbekjennelsenfor å bli litt sikrere på hva det er vi egentlig tror på.

Siden det er Gud vi tror på er det han trosbekjenneslen handler om. Den sier noe om hvem Gud er.

Trosbekjennelsen har tre deler, én for hver av de tre personene itreenigheten. Først står det om Gud Fader, deretter om Jesus og så om Den Hellige Ånd.