Frihet

Frihet

Det finnes flere typer frihet.

Måneden mai blir ofte selve symbolet på friheten vi opplever som nasjon i Norge. Vi flagger og markerer både frigjøringsdagen 8.mai (8. mai 1945 er den dagen tyske militære styrker kapitulerte etter fem år med okkupasjon av Norge )og ikke minst 17.mai som er selve grunnlovsdagen.

Det begynner å bli en god stund siden det sist var krig i Norge, og de gjenlevende krigsveteranene som igjen fikk oppleve et fritt Norge begynner å trekke på årene.

Også Bibelen snakker om frihet

Andre som får  oppleve frihet er flyktninger eller andre av våre nye landsmenn som kommer til Norge etter å ha flyktet fra krig. Jeg tror det er vanskelig for oss som lever i rike og velstående Norge å sette oss virkeliginn i hva krig, herjinger eller forfølgelser fører til og hvilken enorm følelse det må være å slippe unna dette og så igjen få kjenne på friheten. Det må være mange følelser og opplevelser som da skyller inn over en.

Også Bibelen snakker om frihet. Om Jesus som frihetens Konge som kan sette oss mennesker virkelig fri. Selv om vi ikke lever under krig, nød, forfølgelser eller lignende kan vi alle få oppleve at Jesus kan sette oss fri fra det som tynger. Det kan være mange ting som binder, eller holder oss fast. Følelse, skyld eller skam. Alt dette kan Jesus sette oss fri fra gjennom at vi tror på ham.

Det er en Guds gave

Til frihet har Kristus frigjort oss  (Gal 5,1).

Efeserbrevet sier noe om hvordan Jesus som verdens lys satte oss i frihet og kobler den med nåde.

I ham har vi friheten,
kjøpt med hans blod,
tilgivelse for syndene.
Så rik er Guds nåde  (Ef 1,7).

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg (Ef 2,8-9).

Dagens andakt er skrevet av Kari Margrethe Solvang.