Du er i krig

Du er i krig

Djevelen ønsker å ødelegge relasjonen mellom deg og Gud, og hindre at andre mennesker kommer til tro.

“Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” (Efeserbrevet 6,10-12)

Tenker du noen gang på at du står i en krig? Ja, det er helt sant! Du står midt i den hver dag. Men det er ikke av den typen krig vi kan se på nyhetene, med bomber og gevær. Det er en åndelig krig, en usynlig krig, der målet er å vinne hjertet ditt.

Djevelen er på jakt etter muligheter for å ødelegge

Det er kanskje ikke noe vi snakker ofte om, men det finnes faktisk andre åndskrefter enn Gud som prøver å påvirke deg. Djevelen er stadig på jakt etter muligheter for å ødelegge relasjonen mellom deg og Gud, og hindre at andre mennesker kommer til tro. Han ønsker å ta fra deg frimodigheten, og gjøre det vanskelig for deg å snakke åpent om troen din.

Jeg har selv opplevd det, at når jeg ber ekstra mye for en person over tid, kommer det både positive og negative utfall fra dette. På en side kan jeg kjenne at jeg husker mer på å snakke om Jesus og Bibelen når mulighetene åpner seg. Samtidig kan jeg oppleve at det skjer negative og uvante hendelser.

Vil skape avstand og negativitet

For eksempel at det lettere oppstår misforståelser, eller at jeg rett og slett svikter vedkommende på noen områder. Det kan ikke bevises, men jeg tror at dette kan være måter den onde prøver å ødelegge for at personen skal få høre mer om Jesus – ved å skape avstand og negativitet.

Det er derfor svært viktig at du og jeg minner oss på at djevelen også prøver å påvirke oss, at han ønsker at vi skal svikte og skuffe. Minner du deg på dette, kan det gjøre deg bevisst på hvorfor disse negative situasjonene av og til oppstår.

Den største kampen har Jesus allerede tatt

Husk også alltid å be for deg selv i en slik prosess. For eksempel: “Gud, hjelp meg til å forstå hvilke tanker som kommer fra deg når jeg er med mine ikke-kristne venner. Jeg merker at tankene av og til kan gå i negativ retning, og jeg kan kjenne meg fristet til å ta dårlige avgjørelser. Hjelp meg til å opprettholde kjærligheten, slik at de rundt meg kan bli bedre kjent med deg.”

Gud er ikke sen med å gi oss det vi trenger for å kunne leve et liv som ærer ham, dersom vi ber ham om det. Vi trenger bare å ta imot. Og husk at den største kampen, kampen mot døden og synden, den har Jesus allerede tatt. Den vant han da han sto opp igjen fra de døde. Så lenge vi holder oss nær Jesus, kan ikke djevelen gjøre oss noe ondt. Selv om han prøver. Det skal være vår trygghet i hverdagen.

John Olav Selstø