En hellig kirke

En hellig kirke

I trosbekjennelsen sier vi at vi tror på en hellig kirke. Hva er det å være hellig? Og hva er egentlig en kirke?

Jeg tror på(…)en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn.

Tre ganger står ordet ”hellig” i den tredje delen av trosbekjennelsen. Vi sier at vi tror på Den ”Hellige” Ånd, deretter på en ”hellig”, allmenn kirke, og til slutt de ”helliges” samfunn. ”Hellig” er med andre ord et viktig stikkord i trosbekjennelsen.

Det kan kanskje høres litt rart ut, men hvis du er kristen, så er du faktisk hellig. At jeg er hellig betyr ikke at jeg alltid føler at jeg fortjener å gå med en glorie over hodet, men selv om jeg ikke føler det sånn, sier likevel Bibelen at jeg er hellig. Et av de vanligste uttrykkene for de kristne i Bibelen, er faktisk ”de hellige”. Paulus hilser for eksempel i 2 Kor 1,1 ”Guds menighet i Korint ogalle de hellige i hele Akaia”.

Å være hellig er altså både en gave, og samtidig også en oppgave vi har fått

Ordet hellig betyr i Det gamle testamentet å være adskilt. Når vi sier at noe er hellig, er det fordi det er adskilt fra det som ikke er hellig, og fordi det er innviet til Gud. Og dette er sant om oss kristne (Du kan lese mer om detteher).

Det erGudsom er utgangspunktet for at vi er hellige. Det er både han som setter standarden, og han som har gjort oss hellige. Og Ånden skal fortsette og gjøre oss hellige, men dette er en prosess den kristne også er med på.

Å være hellig er altså både en gave, og samtidig også en oppgave vi har fått. Det er noe vi skal jobbe for å bli. I Rom 6,19 står det:Nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så derekan bli hellige .

Altså: Vier hellige, det ble vi da vi ble kristne på grunn av det Jesus gjorde for oss. Samtidig skal vi jobbe forå blinbsp;hellige, det er altså en prosess som fortsetter også etter at vi har blitt kristne, og som ikke blir fullført før oppstandelsen (Se f.eks.Fil 1,6)

Det kan være litt vanskelig å forstå en slik logikk som sier at ”vi skal bli noe vi allerede er”, men dette sierfaktisk Bibelen.

Det finnes en world wide church

Og det er i kirken Den Hellige Ånd jobber. Guds menighet er noe levende, og sammenlignes for eksempel med en kropp der de kristne utgjørde forskjellige kroppsdelene.

Når vi hører om en ”kirke” eller en ”menighet” har vi kanskje lett for å tenke på et kirkebygg, for eksempel Nidarosdomen, eller et annet bygg med kirkeklokker, orgel og kirketårn. Men faktisk er ikke ”kirken” et bygg. Kirken er de kristne, når kristne samles kan vi kalle det kirke. Den Hellige Ånds arena er kirken, med andre ord det kristne fellesskapet.

Når vi sier at det er en ”allmenn” kirke betyr dette at det er en kirke som består av alle typer mennesker, oger over hele verden. Akkurat som det finnes en ”world wide web” finnes det også en ”world wide church”, kristne samles over hele verden. Og gjennom disse kristne fellesskapene (de trenger ikke være større enn to-tre kristne,Matt 18,20) jobber altså Den Hellige Ånd.

Foto: Fotolia

I denne serien går vi gjennomtrosbekjennelsenfor å bli litt sikrere på hva det er vi egentlig tror på.

Siden det er Gud vi tror på er det han trosbekjenneslen handler om. Den sier noe om hvem Gud er.

Trosbekjennelsen har tre deler, én for hver av de tre personene itreenigheten. Først står det om Gud Fader, deretter om Jesus og så om Den Hellige Ånd.