Er tro noe jeg må klare?

Er tro noe jeg må klare?

Vi har svart på et innsendt spørsmål

Spørsmål og svar:

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt tiliTro@nlm.no,eller påfacebooksida vår.Eller kanskje finner du svar iSpørsmål og Svar-spalten vår.

Spørsmål:
Noen sier at de ønsker å være kristne, men ikke klarer å tro, derfor er de ikke kristne. Er virkelig tro noe jeg må «klare»?

 

Svar:

Det finnes folk  som forkynner at dersom man skal være kristen, må man gjøre slik eller slik, prate på en spesiell måte, og leve på den og den måten. Da vil man bli frelst.

Dette er ganske  likt teologien fariseerene (de religiøse lederne innenfor jødedommen på Jesu tid) levde etter.

Det er ikke hva du gjør som avgjør om du blir frelst

Heldigvis er det  ikke hva du gjør som avgjør om du blir frelst eller ikke. Paulus sier det så flott til menigheten i Efesus i Efeserbrevet 2,8-9: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikkeav gjerninger, for at ikke noen skal rose seg».

Tenk så fantastisk!  Det er ikke jeg som må frelse meg selv. Jeg verken kan, eller skal gjøre noe.

Det føles unaturlig å få noe gratis

Men det er  så unaturlig for oss mennesker å få noe helt gratis uten å måtte gi noe tilbake. Får man for eksempel et komplement, skjer det fort at man svarer «takk, du også». Vi føler at vi må gi noe tilbake.

Derfor er det  også mange kristne som faller fra, fordi de føler de ikke lever som en kristen skal gjøre. Tanken kan slå dem: «Hvordan kan jeg være frelst, når jeg fortsatt gjør slike synder? Gud kan ikke elske utakknemlige meg som kaster bort frelsen slik!».

Ikke noe menneske blir rettferdig på Gud på grunn av gjerninger

Da må vi  tilbake og se hva Paulus sier i Romerbrevet 3,20 og 24: «For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus».

 

Så det å tro,  er ikke noe man «klarer». Det er i grunn ganske vanskeleg å forklare hva det er å tro. Jeg skal bruke et bilde jeg hørte en gang for å forklare:

Jeg tror dette tauet kommer til å holde meg

Dersom du står  på en fjellkant og ser et tau, kan du si til deg selv: «Jeg tror dette tauet kommer til å holde meg». Når du da skal klartre ned fjellsiden, er du da avhengig av at tauet vil holde deg. Du setter hele din tillit til at tauet skal holde.

En tro på  Gud som er like tillitsfull som denne, kan bare bli åpenbart gjennom Guds kraft og Den hellige ånd. Man kan ikke plutselig velge å tro på Jesus uten å ha fått et møte med han, eller hørt hans ord gjennom Bibelen.

Det viktigste og beste valget du kan ta, er å bli bedre kjent med Jesus

Så hvordan kan  man bli kristen? Det er veldig lurt å begynne å lese i Bibelen. Be til Gud om at han skal åpenbare seg for deg, for det vil han dersom vi ber ham om det. Snakk gjerne også med en person du vet er en troende, og gjerne en som har vert det en stund.

Og vet du,  det viktigste og beste valget du noen gang kan ta, er å bli bedre kjent med Jesus.