Et fjell som er for høyt…

Et fjell som er for høyt…

Gud kaller oss ikke til å gjøre noe fordi at folk skal se hva vi kan klare. Han kaller oss til oppgaver som vi ikke kan utføre uten Ham.

Andakt

Andakten er skrevet av Silje Abrahamsen.

Bønn

Kjære Gud. Takk for at du har all makt i hele verden. Du kjenner meg, og vet hvor liten og svak jeg er. Hjelp meg til å stole på at du er sterkest, og at dine løfter om at du er med meg holder. Takk for at jeg makter alt i Jesus. Gi meg oppgaver som er uoverkommelige for meg – slik at din makt og styrke kan vises gjennom det. Amen.

Vi kan lett tenke at Gud aldri vil be oss om å gjøre noe vi ikke kan klare. Men forfatteren av boka «Guds vilje – den gåtefull», Charles Swindoll,tenker at:

” Hvis den oppgaven jeg tror Gud vil at jeg skal utføre, er noe jeg kan klare – ja, da vet jeg at dette sannsynligvis ikke er fra Gud.”

For de kallsoppgavene vi kan lese om i Bibelen, de har alltid Guds dimensjoner over seg. Vi mennesker kan føle oss små og ubetydelige, vi mangler mot og vi mangler evner og tenker at dette klarer vi ikke. Men gjennom våravmakt, det vi ikke klarer,så vil Gud demonstrere sin makt. Han vil vise hvem Han er, så verden kan bli kjent med Ham.

Ikke gi meg noe som jeg ikke kan klare

Jeg hørte en  gang en andakt om Salme 61,3

Fra jordens ende roper jeg til deg, for mitt hjertes kraft blir borte. Før meg opp på et fjell som er for høyt for meg.

Kong David, somsier dette,er sliten og langt nede.Da ber han Gud om et fjell som er for høyt for ham!
Jeg hadde nok bedt om et fjell som var overkommelig for meg. Jeg orker ikke mer, så ikke gi meg noe som jeg ikke kan klare. Men David kjenner Gud og vet at selv om han er svak og hjelpesløs, så er Gud sterk. Han ber i avmakt, for han vet hvem som har all makt. Og han stoler på Guds løfter.

I Jesus makter jeg alt!

Jeg vil lære  av David. Jeg vil be om et fjell som er for høyt og for stort for meg. For i Jesus så makter jeg alt! Det handler ikke alltid om evner og om å være god til ting, det handler om å tro på at Guds løfter holder.

Andakt

Andakten er skrevet av Silje Abrahamsen.

Bønn

Kjære Gud. Takk for at du har all makt i hele verden. Du kjenner meg, og vet hvor liten og svak jeg er. Hjelp meg til å stole på at du er sterkest, og at dine løfter om at du er med meg holder. Takk for at jeg makter alt i Jesus. Gi meg oppgaver som er uoverkommelige for meg – slik at din makt og styrke kan vises gjennom det. Amen.