«Jeg føler Gud er slik»

«Jeg føler Gud er slik»

Når vi leser Guds ord, fyller vi oss med sannhet, og vi kan lettere avsløre løgntanker.

Hvordan kan vi vite hvem Gud er? Det svaret som kommer opp i mange sinn er Bibelen. Der har Gud gjort seg kjent for oss. Der leser vi om Gud som er den samme alltid, som er full av godhet, sannhet og rettferdighet.

På samme tid, kan man høre at mennesker sier «Jeg føler Gud er slik og slik». Hva skal man si til slikt? Det er vanskelig å si imot hva en person føler. Følelsene er jo virkelige. Slik kan følelsene våre få makt til å bestemme hva vi tenker og tror om Gud.

Følelsene våre er ekte og virkelige – men ikke alltid sanne

Skal jeg være ærlig, så har dette skjedd meg, kanskje oftere enn jeg liker å tro. Når jeg har kjent på skamfølelser for handlinger jeg har gjort, har jeg trodd at Gud har vanskelig for å tilgi meg, at han er skuffet, og at han nå må ha mindre med meg å gjøre. Dersom jeg har vært høyt oppe i følelsesrus, er Gud den gode far som alltid er god, som tilgir oss, som elsker å velsigne sine barn. Og slik kan det svinge opp og ned med våre følelser.

Derfor er det viktig å lære at følelsene våre, de er ekte og virkelige. Men de er ikke nødvendigvis sanne. Hvordan klarer vi så å finne ut hva som er sant og ikke sant? Gud har gitt oss sitt ord, og han har gitt oss fellesskapet i kirka.

Guds ord, fyller vi oss med sannhet, og vi kan lettere avsløre løgntanker. På samme måte er det viktig at vi har noen kristne brødre eller søstre rundt oss, som kan snakke sant om hvem vi er. Så må vi tørre å tale sant om følelsene våre, men ikke la dem styre hva som er sant.