Ekte kjærlighet = relasjon

Ekte kjærlighet = relasjon

Treenigheten er ikke bare en kristen læresetning som det er vanskelig å gripe fullt og helt. Den er selve svaret på den dype lengtingen etter kjærlighet som finnes i mennesket.

Tema

Tema på iTro i juni er «Elsket».

Kjærlighet er noe et menneske både behøver og ønsker. Dette vil det være stor enighet om, uansett livssyn, kultur, kjønn, etnisitet, og så videre. Det er helt grunnleggende for et menneske. Og likevel er kjærlighet noe av det vi mennesker sliter mest med å få til.

Kjærlighet er mer enn følelser

Vi tenker ofte at kjærlighet har med følelser å gjøre. Vi sier gjerne at vi har lyst til å føle oss elsket. Problemet med å basere kjærlighet på følelser, er at følelser er flytende og i endring. En kjærlighet som er helt og fullt følelsesbasert kan ikke være den vi alle trenger, for den er jo så vanskelig å holde på. Kjærlighet er mer enn følelser, eller forelskelse, som en udødelig klassiker minner oss om.

Den kjærligheten som er ekte, står det om i Bibelen. Det er en kjærlighet som er mye større og dypere enn det alle klissete popsanger og romantiske romaner noensinne vil klare å beskrive. En kjærlighet som best beskrives av den lille Bibel:

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh 3:16).

Ekte kjærlighet har sin opprinnelse i Gud

Videre står det i 1. Johannes 4:8 at Gud faktisk er kjærlighet. Dette betyr at Gud ikke bare er en elskende Gud, men at ekte kjærlighet har sin opprinnelse i Gud. Og for at ekte kjærlighet skal ha sin opprinnelse i Gud, er Gud nødt til å være treenig.

Dette høres kanskje litt rart ut. Gud kan vel elske selv om han bare er én, på samme vis som vi mennesker kan elske selv om vi bare er én? Det er for så vidt sant, men poenget er at ekte kjærlighet krever et objekt. Det krever en relasjon. Og det er dette vi ser i treenigheten. Fra tidens begynnelse har Faderen, Sønnen og Ånden vært i en relasjon. De har elsket hverandre, og denne relasjonen er bundet opp i selve naturen til Gud.

Mennesket er skapt i Guds bilde

Dette kommer til uttrykk ved menneskets skapelse. Gud rådslo med seg selv før han skapte det i sitt bilde, kan vi lese i 1.Mosebok 1:26-27. Det vil blant annet si at mennesket ble skapt til å eksistere i et personlig forhold til Gud og til andre mennesker. Litt på samme vis som Faderen, Sønnen og Ånden er i en relasjon med hverandre og elsker hverandre.

Treenigheten er altså ikke bare en kristen læresetning som det er vanskelig å gripe fullt og helt. Den er selve svaret på den dype lengtingen etter kjærlighet som finnes i mennesket.

Tema

Tema på iTro i juni er «Elsket».