Forutbestemmese

Forutbestemmese

Har Gud allerede valgt ut hvem som skal bli frelst?

Hvorfor er nettopp jeg en kristen? Hvorfor er ikke naboen min det? Skyldes det bare at jeg har valgt Jesus, mens han ikke har det? Eller er det fordi jeg vokste opp i en kristen familie, mens han ikke gjorde det? Eller passer kristendommen best for visse mennesketyper?
Noe enkelt svar  på alt dette gir ikke Bibelen. Men den er veldig klar på at Jesus er for alle: Alle er skapt av Gud og alle er elsket av ham (Sal 24,1: Joh 3,16). Jesus døde for alle på korset (1.Joh 2,2). Jesus innbyr alle og vil at alle skal bli frelst (Matt 11,28: 1.Tim 2,4).
Samtidig gir Gud alle et valg (Jos 24,15). Han håper inderlig vi sier ja til ham, men han respekterer et nei (Matt 19,22). Likevel har Bibelen mer å si om at Guds valg enn om vårt. Det står altså oftere at Gud har valgt oss enn om at vi skal velge ham. Har du lest en del i Bibelen har du sikkert støtt på ordet «utvalgt». Særlig bruker Paulus ordet ofte når han skal beskrive oss som tror: «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede!» (Kol 3,12).

Hva da med dem som ikke er kristne?

Men hvis de  kristne er valgt ut av Gud, hva da med dem som ikke er kristne? Er ikke de også valgt ut? Har Gud kanskje vraket dem? Er forskjellen på de som er kristne og de som ikke er det at noen er valgt ut, mens andre er vraket? Ja, det mente faktisk noen store teologer, med Calvin i spissen. Men det står det ikke i Bibelen.
Det er forskjell på at Gud på forhånd vet hvem som kommer til å ta imot frelsen, og at han ikke vil at en del folk skal bli frelst. Tvert imot står det svart på hvitt at Gud vil at alle skal bli kristne: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». (1.Tim 2,14)

Min kristendom bygger ikke på at jeg har valgt ham, men på at han har valgt meg!

Men siden Gud  på forhånd vet alt, kan vi tale om Guds forutviten. Og Bibelen går faktisk ett hakk lenger og sier at vi som er frelst, vi er på forhånd utvalgt av Gud (Rom 8,29). Et slikt valg fra Guds side er ikke skumle saker som skal innby oss til å spekulere, tvert imot skal det hjelpe oss når vi kommer i tvil om vi egentlig passer sammen med Gud: Min kristendom bygger ikke på at jeg har valgt ham, men på at han har valgt meg! Det er sant at jeg også har måttet gjøre mitt valg, men hans valg er det grunnleggende. Jeg har bare sagt ja til hans valg.
Foto: Maria Celine Kolberg

Gloser

Når vi leser Bibelen og hører kristne snakke sammen kan det noen ganger dukke opp ord som er vanskelige å forstå. Gloser-spalten på iTro er til for at vi skal forstå enda litt mer av det vi leser og hører.

Sverre Bøe er lærer på Fjellhaug Misjonshøgskole.

Dagens glose:  Forutbestemmelse