Frelst av gjerninger?

Frelst av gjerninger?

I Matt 25,26-46 sier Jesus at det er på gjerningene menneskene skal dømmes, ikke på tro. Troen står ikke nevnt som frelses grunn i denne lignelsen. Hvorfor ikke?

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt tiliTro@nlm.no,eller påfacebooksida vår.Eller kanskje finner du svar iSpørsmål og Svar-spalten vår.

I Matt 25,26-46 står ikke troennevnt som frelses grunn i denne lignelsen. Hvorfor ikke?

Det er en av de tankevekkende og alvorlige bibeltekstene du her har stoppet ved. Den peker på en sannhet som vi ikke kan komme forbi som mennesker, nemlig at en dag skal hele verden stå for Guds domstol.

Før vi går mer inn på teksten i Matteus 25, vil jeg trekke fram et par viktige prinsipp som må ligge i bunnen når vi leser Bibelen for å søke frelse, oppmuntring og trøst. For det første troen på at hele Bibelen er Guds eget ord, og ikke bare deler av Det gamle testamente eller kun evangeliene i Det nye testamente. For det andre er det et grunnleggende tolkningsprinsipp å bruke klare og enkle bibelvers for å kunne forstå de mer uklare.

Det er bare mulig for Gud å ordne den saken

Lærer så Jesus her at det tross alt er våre gjerninger som legges til grunn når dommen skal falle? Har han sagt noe om frelsesgrunnlaget andre steder? Ja.

Se for eksempel fortellingen om Jesus og den rike unge mannen (Matt 19,16-26). Mannen spør hva mer han skal gjøre for å være sikret evig liv. Jesus snur helt på det og sier at han må kvitte seg med avguden sin, rikdommen. Først da kan han sette Gud på førsteplass (v. 21).

Senere i samme avsnitt (v. 26) sier Jesus rett ut at det er umulig for mennesker å bli frelst. Det er bare mulig for Gud å ordne den saken.

Se også Joh 3,16-21; Apg 4,12; Rom 4,1-5; Ef 2,8-10. Det går an å finne enda flere bibelhenvisninger, men dette er noen av de sentrale bibelversene som understreker at frelsesgjerningen er det bare Gud som kan gjøre.

Spørsmålet er hva de gjorde med det de hadde fått

Avviser jeg bare  innholdet i slutten av Matteus 25? Nei, men hvilke gjerninger er det egentlig snakk om?Legg merke til at i domsliknelsen er det ingen som nevner sine gjerninger for å sikre seg frelse. Nei, det er som om de ikke er klar over det de har gjort (Matt 25,37-39).

Det avgjørende er om de er ”geiter” eller ”sauer”. Det er ut ifra det kongen tar imot dem eller sender dem fra seg. I liknelsen ser det ut som til geitene brukes som bilde på de egenrådige som ikke har tatt hensyn til andre enn seg selv. Sauene brukes som bilde på de som delte med andre noe av det de selv hadde fått.

Legg nemlig merke til at han med det ene talentet og både geitene og sauene hadde fått noe; talent, mat, klær, tid. Spørsmålet er hva de gjorde med det de hadde fått.

Søk Gud og hans frelse

Hvordan kan vi overføre dette på tro og gjerninger? Jo, her er det snakk om troens virkning eller konsekvens i den kristnes liv. Det er ikke frelsesgrunnlaget, men om Gud ved Den Hellige Ånd har fått plass i hjerte og liv og fått prege den kristne.

Preger Guds nådige tilgivelse hverdagslivet mitt i møte med andre mennesker? Deler jeg evangeliet med andre? Har jeg omsorg for andre enn meg og mitt? Det er nærgående og viktige spørsmål alle kristne trenger å spørre seg selv. Jesu svar til den rike unge mannen om veien til evig liv var: Søk Gud og hans frelse!

En ting til slutt. Det er ikke hvem som helst Jesus kaller ”mine brødre” (Se Matt 12,48-50 og ”5,40). Selv om vi er kalt til å gjøre godt mot alle mennesker, ser det ut til at vi kristne – det er nemlig disiplene Jesus forteller liknelsene i Matt 25 til – særlig er kalt til å ta oss av medkristne i nød.
/p>

Lykke til med et liv i nåden!

Foto: Eleaf på flickr.com