– Gå bort og synd ikke mer

– Gå bort og synd ikke mer

Som kristne er det lurt å tenke over hva som er synd og ikke. Men vi må passe oss for å ikke sette oss selv som dommere.

Andakt

Eirik Ramsli Hauge (21 år) kommer fra Karmøy, og studerer Fysikk, astronomi og meteorologi ved Universitetet i Oslo.

Når en kristen venn tydelig lever på en måte som ikke stemmer med det Bibelen sier, er det vanskelig å vite hva man skal gjøre. Skal man si noe i det hele tatt? Alle har vel rett til sin mening?

Vi som er kristne tror at Jesus tok på seg straffen for våre synder gjennom sin død og oppstandelse, og derfor regnes vi som rettferdige (uten synd) for Gud.

Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd

En gang ble en kvinne tatt for ekteskapsbrudd før Jesus døde for oss, og da var loven at kvinnen skulle steines til døde. Av hennes møte med Jesus kan vi lære mye.

Kvinnen, som vi kan lese om i Joh 8,3-11, ble ført frem til Jesus av fariserne og de skriftlerde. De sa at hun var grepet i ekteskapsbrudd og at Moses hadde påbudt dem å steine kvinner for slikt. Så spurte de Jesus hva han syntes. Dette gjorde de for å teste Ham. Jesus brydde seg først ikke om dem, men da de fortsatte sa Han: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» (vers 7)

Da han hadde sagt dette gikk alle bort, de eldste først. Så var Jesus alene igjen med kvinnen. Da så spurte Han henne: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av! (vers 10-11)

Hat synden, elsk synderen

Jeg synes denne historien er så kul! Når fariserne og de skriftlerde konfronterer Jesus med dette har Jesus tidenes comeback: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»

Som kristne er det lurt å tenke over hva som er synd og ikke. Det er bra. Ønsket om å gjøre Guds vilje er en naturlig del av det å være kristen og å ha Den Hellige Ånd. Men vi må passe oss for å ikke sette oss selv som dommere. «Hat synden, elsk synderen» sier vi gjerne, og det er en god regel.

I samfunnet er noen synder lettere å se enn andre. Jenta som ble gravid utenfor ekteskapet er mye lettere å peke på som syndebukken fremfor han som alltid lyver, men ingen egentlig merker det. La oss passe oss for å ikke være for raske til å stenge folk ute for slike ting. Da Jesus gikk på jorden gikk han med tollere og syndere fordi det var de syke som trengte legedom.

Gå bort og synd ikke mer

Hvor er det jeg vil? Jeg sier ikke at det er greit å synde og at vi aldri skal snakke med mennesker om det, men at vi skal være forsiktige med å felle en dom som bare Gud kan felle. Denne historien får så godt frem at vi alle er syndere, og den eneste som kunne kaste den stenen, det var Jesus. Men Jesus kaster ikke noen sten, han sier at dama skal «Gå bort og synd ikke mer».

La oss følge Jesu eksempel der vi er. La oss møte hverandre med respekt og elske vår neste. La oss bygge hverandre opp og kappes om å hedre hverandre. La oss ikke gå etter de mest synlige synderne, for vi er jo alle syndere (Rom 3,23). Og la oss snakke sammen om det dersom noen av oss har en synd den sliter med og be om tilgivelse, men la oss ikke være dommer. Det er Guds jobb.

John Olav Selstø

Andakt

Eirik Ramsli Hauge (21 år) kommer fra Karmøy, og studerer Fysikk, astronomi og meteorologi ved Universitetet i Oslo.