Godt nytt nådeår!

Godt nytt nådeår!

Har Lukas og Jesaja noe å si oss for 2019?

Andakt

Denne andakten er skrevet av Knut Kåre Kirkholm, og ble opprinnelig publisert i 2017.

I år 525 ble det utviklet en ny kalender. I stedet for å regne ut fra de romerske keisernes regjeringstid, begynte man å regne fra Jesu fødsel. Dermed begynte man å plassere AD foran årstallet. AD betyr «Anno Domini», eller «Herrens år».

Når vi nå skriver AD 2019, eller «Herrens år 2019», er det for å markere at vi lever i tiden etter historiens store vendepunkt – Jesus.

Nådens tid. Guds nåde og frelse er tilgjengelig. Hvert år er et nådeår.

Frihetsår

Jesus snakket selv om dette. I Luk 4 leser vi en fortelling om da Jesus kom til synagogen i Nasaret og deltok i gudstjeneste. Denne dagen slo Jesus opp i profeten Jesaja og leste:

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. (Luk 4,18-19)

Uttrykket «nådens år» har en klar forbindelse til 3 Mos 25 og det vi kaller jubelåret. Hvert 50. år skulle være et helt spesielt frihetsår i det gamle Israel. Da skulle jorden ligge og all eiendom som var solgt skulle gis tilbake til selgeren. Slik kunne man unngå at noen ble veldig rike, mens andre ble veldig fattige.

For Jesus handlet det om mer enn jordeiendom. Det handlet om alt han var kommet for å gi.

Jesus kom med helbredelse for syke og et budskap om rett og rettferdighet for svake og undertrykte. Samtidig lærer Jesus oss også at den største fattigdom og ufrihet ikke er den menneskelige fattigdom og ufrihet, men den åndelige.

Og dette er Jesu hovedoppgave. Han skulle kjøpe oss fri fra synd og død og i stedet gi håp om tilgivelse og evig liv.

Gud kaller oss

Når vi nå går inn i et nytt «Herrens år», er det et nytt år med Herrens nåde og velvilje som ligger foran oss. Også dette året tilbyr Gud nåde og frelse. Han inviterer deg til fellesskap. Han vil tilgi din synd og lege dine sår. Han vil gi deg sin Hellige ånd og puste nytt liv i deg.

Også 2019 er et nådens år fra Herren.

Og han kaller deg til å spre budskapet om ham, forbinde sår, gi mat og drikke til nødlidende, bringe varme der det er kulde og rope ut at også 2019 er et nådens år fra Herren.

Godt nytt nådeår!

Andakt

Denne andakten er skrevet av Knut Kåre Kirkholm, og ble opprinnelig publisert i 2017.