Gud er trofast

Gud er trofast

Selv om alt rundt oss og i oss er i endring, er Jesus den samme

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.

”Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem, han er trofast til evig tid” (Salme 146,6)

Vi mennesker lever i en verden som virker uforutsigbar og vanskelig for mange. Og i løpet av livet opplever vi ulike former for endringer.

Noen endringer er store og omfattende. Andre kan være små og tilsynelatende ubetydelige. Noen endringer er gode og nødvendige, mens andre kan oppleves som kaos og stress.

Men Jesus er den samme

I Hebreerne 13,8 står det:

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.”

Det vil si at selv om alt rundt oss og i oss er i endring, er Jesus den samme. Vi som tror og har lært Jesus å kjenne er heldige. Det er noe som er fast og sikkert selv om vi for tiden lever i en kaotisk verden.

Gud er trofast. I dag er det millioner av mennesker som har det vanskelig på grunn av krig og sult, og som har mistet det meste. Likevel bekjenner mange av dem at Gud er trofast og at Han har vært trofast midt i det hele.

”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.” (1 Joh 1,9)

Så uansett hvordan livet ditt er akkurat nå – om det er kaotisk eller harmonisk – vil jeg at du skal huske på dette bibelverset:

”Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.” (2 Tess 3,3)

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.