Gud ser alt, men ikke synd?

Gud ser alt, men ikke synd?

Hvordan kan Gud se hele oss hvis han ikke ser synd, som er en så stor del av livet vårt?

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt tiliTro@nlm.no,eller påfacebooksida vår.Eller kanskje finner du svar iSpørsmål og Svar-spalten vår.

Hvis Gud ikke kan se synda vår når Jesus har tilgitt oss, hvordan kan han se hele oss da? Siden synd er en så stor del av våre liv. Er det også andre ting han kan se bort fra da?

Du stiller et fint spørsmål. Her er utfordringen at vi må ha to tanker i hodet samtidig for å forstå hva Bibelen sier om saken.

For det første:
Det er ikke det at vi er mennesker, som gjør oss til syndere. Ut ifra skapelsesfortellingen i 1 Mos 1–2 ser vi at Gud virkelig ønsket at det skulle være mennesker på jorden. Det står til og med at han skapte mennesket i sitt bilde. Det vil dermed si at alle mennesker er født med en ”gudlikhet”. I Sal 8,6 står det til og med: ”Du gjorde ham (altså mennesket) lite ringere enn Gud.” Etter dette fikk så mennesket forvalteransvar for jordens planter og dyr (Sal 8,7).

Jesus ser mer enn til det ytre

For det andre:
1 Mos 3 viser oss hvordan synda kom inn i verden og ødela harmonien mellom Gud og menneskene. De første menneskenes fatale valg fikk følger for hele menneskeheten, også deg og meg. Etter syndefallet er menneskets vilje preget av synd. Men selv om vi mennesker blir født med en syndig vilje, har vi allikevel ikke mistet vårt ”adelsmerke” – gudlikheten, selv om det ble skadet i syndefallet.

Hva ser Gud ser når han ser på oss mennesker?
Da vil jeg særlig minne om to bibeltekster: Mark 10,17–22 og Luk 22,54–62. Den første teksten er om Jesus og den rike mannen. Mannen forteller at han har holdt budene fra han var liten og spør Jesus hva mer han skal gjøre for å være sikker på å arve evig liv. Da ser Jesus på ham og blir glad i han.

Men Jesus ser mer enn til det ytre. Han ser hva mannen innerst inne er mest knyttet til, og utfordrer han til å kvitte seg med avguden. Men det er ikke mannen villig til, og går sin vei.

Gud ser mennesker han kan bruke i sin tjeneste

Den andre teksten er når Peter fornekter Jesus. Også da står det at Jesus så på han, og det gjorde at Peter husket hva Jesus hadde sagt om sviket hans på forhånd. Peter går så bort i fortvilelse.

Av dette lærer vi: Selv om Gud vet at vi mennesker ikke kan la være å synde, til tross for at vi er blitt kristne, så ser han mer enn at vi er tilgitte syndere for Jesu skyld. Han ser mennesker han kan bruke i sin tjeneste.

Tenk på at han valgte ut 12 disipler som alle hadde feil og mangler. Allikevel valgte han dem ut for å kunne være sammen med dem, lære dem og forme dem etter sin tanke til ledere for sin kirke. Tenk at Peter ble lederen for disse!
Å leve som kristen er nettopp å la seg forme av Jesus!

Som menneske har vi, hver enkelt av oss, en uendelig verdi for Gud. Det var jo derfor han ofret sin egen sønn. Han elsket oss så høyt! Derfor skal vi også være glade for de evner og anlegg han har utstyrt oss med, og bruke dem til ære for han. Takk Gud for den du er, og hvis du syns det er vanskelig: Be han vise deg hva han har gitt deg. Det kan bli ganske spennende!

Lykke til!

Ill.foto: Oberazzi på flickr