Det enkle er ofte det beste?

Det enkle er ofte det beste?

Budskapet er godt nok! Det Jesus gjorde er godt nok og mer enn det! Derfor trenger vi ikke legge noe til, eller trekke noe fra evangeliet om Jesus som vår frelser.

Elisabet Mattingsdal er 24 år gammel og kommer fra Lyefjell på Jæren. Hun er utdannet fengselsbetjent og jobber for tiden i Sandeid fengsel.

På en måte syns jeg at evangeliet om Jesus som vår frelser er enkelt.

Vi er syndige  og Gud tålte ikke være sammen med oss fordi han er hellig. Derfor trengte vi noen som kunne ta på seg våre synder slik at vi kan ha et forhold til Gud nå og være sammen med han etter livet her på jorda. Gud sendte sin sønn Jesus for å frelse oss. Alt vi trenger å gjøre er å ta imot Guds nåde.

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.

På en annen  side er jo dette helt vilt og uforståelig. Det kan virke både overnaturlig og overveldende, likevel er det å ta imot nåden det eneste vi må gjøre. Budskapet er enkelt i den forstand at det er klart og tydelig, men det betyr ikke at det Gud måtte gjøre, ofre sin egen sønn, og det Jesus måtte gjennomgå, var enkelt. At Jesus måtte bli et menneske, bli spottet og hånet, pisket og hengt på et kors, at han måtte ta på seg alle våre synder og bli forlatt av Gud for å redde oss var ikke enkelt og det må vi aldri se lett på!

«For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.» (Joh 3,16-17)

Det Jesus gjorde er godt nok og mer enn det!

Prøver vi noen  gang å «sprite opp» dette budskapet for å gjøre det mer interessant? Eller sier vi det som det er?

Når vi sitter og snakker sammen på jobb kommer vi noen ganger innpå Jesus, livet etter døden og andre vanlige og ikke så vanlige spørsmål. Det var ei nattevakt vi snakket om hvem som kommer til himmelen. Jeg syns det var litt vanskelig å vite hva jeg skulle si. Alle har liksom hørt at «om vi tror blir vi frelst og Jesus tilgir alle våre synder», tenkte jeg. Men har alle det? Og hva annet kunne jeg sagt som er mer fantastisk enn at en person har gitt livet sitt for deg og meg?

Budskapet er godt nok! Det Jesus gjorde er godt nok og mer enn det! Derfor trenger vi ikke legge noe til, eller trekke noe fra evangeliet om Jesus som vår frelser.

Selv Nikodemus, som var en lærer for jødene i Israel og visste mer enn de fleste andre, må ta imot evangeliet slik det er

Til og med  Nikodemus som var et medlem av jødenes høye råd fikk høre dette budskapet. Når han spurte Jesus om hvem han var, om han virkelig hadde kommet fra Gud, og hvordan han skulle bli født på ny sier Jesus at Han skal bli løftet opp på samme måte som Moses løftet slangen i ørkenen (Joh 3,14) og så sier Jesus det som står i Johannes 3,16. Jesus deler dette tydelige budskapet til kvinnen med brønnen, disiplene og alle de andre han møter.

Selv Nikodemus som var en lærer for jødene i Israel og visste mer enn de fleste andre, må ta imot evangeliet slik det er: Jesus døde for deg for at du skal få leve! Ved å ta imot og tro på dette blir du født på ny! (Joh 3,1-20).

Foto: Emma Jane Hogbin