Rotfestet

Rotfestet

Et radikalt kristenliv handler først og fremst om å være rotfestet i Kristus. 

Tema

Tema på iTro i Mai er «Radikal»

Radikal kristendom. Det høres bra ut, det høres riktig ut, det høres bibelsk ut. Men hvordan definerer vi hva som regnes som radikalt eller ikke, og hvem er det som bestemmer det?

Det handler om å gå tilbake til røttene

Før vi ser  nærmere på dette er vi nødt til å se på hva ordet “radikal” faktisk betyr. Opprinnelsen er det latinske ordet “radix” som betyr rot. Rotfrukten reddik har logisk nok også hentet sitt navn fra “radix”. Så det å være radikal handler ikke om å finne opp kruttet på nytt. Det handler om å gå tilbake til røttene.

Et radikalt kristenliv  vil da altså være et kristenliv som har dype røtter. Å være rotfestet i, og bygge på den grunnvollen som er blitt lagt, Jesus Kristus. (1 Kor 3:11) Det er med andre ord ikke en rekke spesifikke handlinger som gjør oss til radikale mennesker, men det er et liv som leves tett med Jesus.

Det er ikke greinene som bærer roten, men roten som bærer greinene.

For å bruke  Jesu egne ord: “Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.” (Joh 15:5) Vi er ikke radikale når vi går freelance og forsøker å klare oss selvstendig fra roten. Det er ikke greinene som bærer roten, men roten som bærer greiene. (Rom 11:18) Like mye som en grein ikke er i stand til å bære frukt i egen kraft, uten vintreet, er heller ikke vi i stand til å bære frukt dersom vi ikke blir i Jesus.

Når vi bruker  ordet “radikalt” i vår dagligtale er det kanskje ikke først og fremst røtter vi sikter til, men vi sikter til noe som er annerledes, en kraftig handling eller budskap. Denne bruken av radix finner vi ikke i Bibelen, men vi kan likevel si at Bibelens budskap var radikalt. Det var mye av Jesu undervisning som var vanskelig for mange å svelge. (Se f.eks. Joh 6:53-60). Budskapet var radikalt på Jesu tid, og det er fortsatt det den dag i dag. Å tro på noe man ikke ser (Hebr 11:1), å være lydig uten å alltid forstå (Hebr 11:7), å stå fast i troen når det koster (Hebr 11:27) – dette er radikalt.

Paulus skriver til  kolosserne: “Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham,vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!” (Kol 2:6-7)

Vi må fortsette å strekke oss til bekken, til kilden

“Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt.” (Jer 17:7-8)

Vi må fortsette  å strekke oss til bekken, til kilden, slik som David rekker ut hendene ut mot Gud og lengter etter Ham som tørstende jord. (Sal 143:6) Dersom vi gjør det, dersom vi blir i Jesus, vil vi ikke slutte å bære frukt. Vi vil være rotfestet i Kristus, vi vil leve radikalt.

Illustrasjon: John Olav Selstø