Guds eksistens

Guds eksistens

Gud visste at vi ville tvile da Han skapte oss, derfor overøste han jorden med tegn på at Han står bak. 

Andakt

Eva Thingbø har skrevet denne andakten. Eva er 20 år, kommer fra Tau og tar sosionomutdanning i Oslo.

Det hender at jeg tviler. Tviler på at det kan være en gud bak alt, at det kan være en god gud når det skjer så mye vondt, er det virkelig et liv etter døden?

I det siste  har jeg tenkt en del på dette og plutselig innså jeg at det ikke nødvendigvis er Guds eksistens som er så usannsynlig som mange vil ha det til, Gud er jo stor. Jeg, derimot, er bitteliten og jeg er jo til!

Jeg har erfart Ham og møtt andre som har erfart Ham

Sammen med meg  er også du, din familie og venner. Så kan jeg jo nevne den vakre naturen, havet og himmelen! Det er lett for oss å tro at det eksisterer, ikke sant? Vi har sett det, følt det og erfart det; ingen vil vel sette spørsmålstegn ved at havet er vått?

Jeg har kanskje ikke sett Gud med mine egne øyne, men jeg har erfart Ham og møtt andre som har erfart Ham, og i bibelen har jeg muligheten til å møte ham.

En taler sa en gang: «Hvordan kan man si at mennesket er sentrum og at alt handler om oss, når det er så mye fantastisk som skjer som vi aldri kan nyte?».

Gudoverøste jorden med tegn på at Han står bak

I Kol 1,16  står det: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, […] alt er skapt ved ham og til ham».

Gud visste at vi ville tvile da Han skapte oss, derfor overøste han jorden med tegn på at Han står bak. Av og til kan det være godt å tvile, for når vi tviler ønsker vi å finne svar og da må vi søke i Hans Ord eller i Hans skaperverk. Da kan tvilen bli nøkkelen til nærmere fellesskap med Gud.