Tro og vitenskap

Tro og vitenskap

Er tanken om Gud som skaper en fullstendig kræsj med vitenskapen?

 

Tema

Tema på iTro denne måneden er «Vitenskap»

Hva krever sterkest tro – å tro at en Gud står bak universet, eller at det er blitt til av seg selv?Når vi studerer Guds Ord, hvordan kan vi best forstå tekster som taler om Gud som skaper? Når vi studerer Guds skaperverk, hva kan vi med sikkerhet konkludere at den sier oss om dens historie?

 

Et verk av Guds fingre

 

Bibelen lærer oss  at Gud har skapt jorden. Han skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne, noe også Jesus underviser. Gud formet mennesket av støv fra jorden og blåste sin livspust i nesen på det, og det ble en levende skapning. Kvinnen bygde han av et ribbein fra mannen. Himmelen er et verk av Guds fingre, månen og stjernene har Han satt der. Gud er han som plantet øret og han som formet øyet. Også David er fullt klar over hvem som har skapt ham, og han takker Gud for at han er så underfullt laget.

 

I vitenskapen snakker  man om et “Big Bang” og en evolusjon. Dette har ofte blitt oppfattet som et frontalangrep på den kristne tro og lære, noe det ikke nødvendigvis trenger å være. Big Bang forkaster ikke tanken om noe større som står bak, derfor kan det samsvare med en Gud som står bak det hele. Teorien kræsjer derimot med en tanke om at jorden ble skapt på 6 dager á 24 timer. (Mer om dette her)

 

Gud er stor nok til å takle selv de mest kompliserte spørsmål vi kan komme med.

 

Selv om vitenskapen  kan stille mange vanskelige spørsmål, så trues ikke Gud av menneskers søken etter sannhet. En vitenskap som søker sannhet er en bra ting. Og vi kan vite at Gud er stor nok til å takle selv de mest kompliserte spørsmål vi kan komme med.

 

Gud er den  som regjerer over alt. Han skapte planetene og stjernene (se video i bunn av artikkelen), himmelen og havet, planter og dyr og mennesket. Den samme Gud blåste liv i Bibelens ord, den samme Gud er åpenbaret i menneskets historie, og det er den samme Gud som har frelst oss. Han har skapt oss med evner til å studere vitenskapelig, men Han er også den som leder oss ved Den Hellige Ånd når vi søker å forstå Bibelen. Guds Ord og Guds skaperverk kommer fra, og peker mot den samme Gud.

 

Bibelen må være den øverste autoritet

 

I stedet for  å sette teologien over vitenskapen, eller vitenskapen over teologien, kan vi fokusere på det at Gud har makt over dem begge. Den Hellige Ånd kan lede oss til å forstå mer av begge deler. Hvis Gud ønsker å lære oss noe om verden gjennom Bibelen, er vi nødt til å lytte til det. Dersom Gud ønsker å lære oss noe om verden gjennom vitenskapen, er vi også nødt til å lytte til det. Men uansett hva vi lærer må ikke vitenskapen få oss til å forkaste deler av Bibelen, eller få oss til å tolke den slik at den kommer i konflikt med seg selv. Bibelen må være den øverste autoritet.

Det viktigste er til slutt kanskje hvor fokuset til slutt ligger. Gud er sentrum i universet, og Gud er stor nok til å finne på det meste når det kommer til skapelsen tenker jeg. Alle disse små finjusteringene i fysikken og kjemien, konsept om tid og rom, det peker mot noe større en bare evolusjon. Alt dette er for meg med på å peke på Gud, på skaperen. Alle de umulige spørsmålene og de logiske bristene gjør ikke Gud mindre, snarere tvert imot. “Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort.” (Sal 19:2)

 

 

Foto:NASA Goddard Space Flight Center @ flickr