Guds fulle rustning

Guds fulle rustning

6 ting som viser hvordan Guds fulle rustning utruster oss i kampen mot Djevelens angrep.

Andakt

Fredrik Eriksen Sævik kommer fra Ålesund, er 23 år og studerer medisin i Bergen.

Som kristne har vi ikke en kamp mot «kjøtt eller blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).

Paulus formaner oss  derfor til å ikle oss Guds fulle rustning slik at vi «kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» (Ef 6,13).

Fallet kommer oftest etter en langvarig utvikling bort fra Gud

Vi opplever alle  onde dager. Vi kan oppleve at noen vi er glad i blir tatt bort ifra oss, vi kan få dårlig helse, og mennesker kan svikte. Men disse dagene er ikke de verste.

Den onde dag er fallets dag, og alle opplever slike dager. Vi feiler hver dag på grunn av vårt syndige menneske, men det finnes altså noen dager der fallet er stort. En slik dag kan komme selv etter en tydelig åndelig opplevelse, slik som Peters fornektet sin Frelser rett etter nattverden.

Men fallet kommer oftest etter en langvarig utvikling bort fra Gud. Dersom vi bruker mindre tid med Jesus i Bibel og bønn, eller tar synden mindre alvorlig, bør det ringe noen varsellamper! Da kan fallet komme fort!

Vi skal ikke møte Djevelen i oss selv, men vi stiller Jesus fremfor oss

For å være  rustet i den åndelige kampen har Gud gitt oss sin fulle rustning, som det står om i Ef 6 13-17. Ved første øyekast kan det virke merkelig hva denne rustiningen er. Men alle bestanddelene i rustningen ER Jesus:

  1. Sannhetens belte holder rustningen sammen. Jesus er selve sannheten.
  2. Rettferdighetens brynje er den viktigste beskyttelsen. Jesu rettferdighet er sjelens hovedforsvar mot Satans angrep.
  3. Sko på føttene gjør oss beredt til å forkynne evangeliet. Det er en beredskap som fredens evangelium gir. Jesus er fredens evangelium.
  4. Troens skjold beskytter oss når Djevelen kommer med sine anklager. Vi skal da ikke møte ham i oss selv, men vi stiller Jesus fremfor oss! Jesus er troens opphavsmann og fullender.
  5. Frelsens hjelm beskytter hodet vårt. Vi står i en åndskamp, der kampen om tanken er i første rekke. Den mest dyrebare tanke vi må holde fast, er den frelse vi eier i Jesus.
  6. Åndens sverd er Guds ord. Det er skarpere enn noe tveegget sverd (Heb 4,12). «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud» (Joh 1,1). Jesus ER ordet, og dette ord er tveegget – det fører til frelse for hver den som tror, men er også et anstøt for verden.

Vi vil likevel falle, og da er det bare én redning: å gå til Jesus

Ta rustningen på  hver dag! Da får vi kraft til å stå imot Satans angrep. Vi skal også ta på oss Jesu Kristi rettferdighetskledning dag for dag. Da må Satan fly.

Vi vil likevel falle, og da er det bare én redning: å gå til Jesus. Når Satan anklager oss, vil Jesus ikle oss rene klær, som det står så fantastisk i Sak 3,1-5. Slik som Peter skal vi bli reist opp til nytt liv og ny tjeneste.