Guds sønn er sjefen

Guds sønn er sjefen

"Jeg tror på Guds enbårne sønn, vår Herre." Og med det sagt har jeg gitt fra meg kontrollen over livet mitt.

At Jesus er Guds ”enbårne” sønn er et uttrykk mange har hørt før. Det står nemlig i Joh 3,16, også kjent som ”Den lille bibel”:

”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Dette blir det sterkeste beviset på Guds kjærlighet til oss

Uttrykket ”enbåren” er kanskje et uttrykk du klarer deg uten i de fleste setninger. Det brukes om en som er sine foreldres eneste barn, og dette gjelder også for Jesus. Selv om Gud har mange barn, vi kristne er jo tross alt Guds barn, er ingen av oss Guds barn på samme måte som Jesus er Guds sønn. At Jesus er Guds sønn betyr nemlig at han også er av samme opphav som Gud, at han var noe mer enn bare et menneske. Han var både Gud og menneske på en gang.

Derfor var det et stort offer for Gud, som vi skjønner når vi leser Joh 3,16, å sende Jesus, sin eneste sønn, til verden for å dø, og ta straffen for våre synder. At Gud ofra sin eneste sønn blir det sterkeste beviset på Guds kjærlighet til oss.

Det er Jesus som er sjef!

I trosbekjennelsen kaller vi også Jesus ”vår Herre”. Den kjente amerikansk visesangeren Bob Dylan skrev en gang en sang han kalte ”Gotta Serve Somebody”. Det han vil si er at uansett hvordan vi lever, så har vi en herre over livet vårt, noen eller noe som påvirker og styrer det vi gjør. ”Det kan være Djevelen, eller det kan være Herren, men du må tjene noen”. Uansett hvor fri vi måtte ønske å være fra alle slags herrer, så er det ting som påvirker de tingene vi gjør og de valgene vi tar. Enten det er Gud, Djevelen, lystene våre, reklame eller andre ting.

Når vi kaller Jesus ”vår herre” sier vi samtidig noe om oss selv. Vi sier da at vi vil være hans tjenere. Det ville vært meningsløst å kalle noen ”herre” eller ”sjef” hvis vi ikke samtidig er villige til å høre på hva denne sjefen sier, og oppføre oss som om han er sjefen vår. Når vi som kristne kaller Jesus ”herre” sier vi at vi har gitt fra oss kontrollen over livet vårt. Det er Jesus som er sjef!

Men hvem ville du heller gitt kontrollen til og livet ditt til enn han som er Gud, og som samtidig vet hva det er å være menneske? Og som elsker deg så høyt at han var villig til å dø for deg?

Foto: Fotolia

I denne serien går vi gjennomtrosbekjennelsenfor å bli litt sikrere på hva det er vi egentlig tror på.

Siden det er Gud vi tror på er det han trosbekjenneslen handler om. Den sier noe om hvem Gud er.

Trosbekjennelsen har tre deler, én for hver av de tre personene itreenigheten. Først står det om Gud Fader, deretter om Jesus og så om Den Hellige Ånd