Haggai – En profet med gjennomslag

Haggai – En profet med gjennomslag

Å være kristen handler også om å bygge Herrens tempel

Bibelske personer

Bibelen er full av personer som vi har hørt mye og litt mindre om.I denne serien møter du noen av disse menneskene i en litt annerledes setting enn du kanskje forventer.

Nei. Det er ikke snakk om en skotsk matrett. Haggai er en profet som Gud sendte for å forkynne til Israelsfolket. Israelsfolket har kommet tilbake til landet sitt etter å ha vært i fangenskap i Babel i mange år (Det fangenskapet som også kalles “eksilet”).

I ca 538 f.kr blir de nemlig sendt tilbake til Jerusalem av perserkongen Kyros for å bygge opp igjen Herrens tempel som var blitt ødelagt. Når Haggai så 18 år senere, forkynner til Israelsfolket, hva er da budskapet?

Mange av de tidligere profetene som har forkynt til Israelsfolket har forkynt dom over deres synd.

Haggai er både  den tredje siste boka i det gamle testamentet, og den tredje siste profeten kronologisk sett. Mange av de tidligere profetene som har forkynt til Israelsfolket har forkynt dom over deres synd. De forkynte dom over avgudsdyrkelse, seksuell utskeielse, vold, dom over undertrykkelse av de svake i samfunnet og dom over at folket hadde forlatt Herren. I og med at Haggai er en profet kunne en forvente at han ville ta opp noe av det samme. Men det gjør han ikke.

Verken Haggai eller  Sakarja (en annen profet som forkynner samtidig som Haggai) forkynner dom over syndige ytre handlinger. Kunne det være at dette var et folk som hadde tatt lærdom av eksilet? Kanskje de var et folk som tilsynelatende levde et etisk “ok” liv? Kanskje det var derfor Haggai ikke pirket borti akkurat disse tingene? Kanskje.

Men Haggai pirket  i andre ting. Haggai ber folket i Israel se på hvordan det går med dem. Hvordan de har det. De har riktignok kommet tilbake fra fangenskapet, men den velsignelsen som Herren hadde lovet dem i denne tiden, den uteblir. Folket opplever ikke at landet er fruktbart, eller at de har igjen for strevet sitt.

Folket er travelt opptatt med sitt eget hus, men de bygger ikke tempelet.

Haggai sier at  det er én grunn til dette. Folket er travelt opptatt med sitt eget hus, men de bygger ikke tempelet. De lever fint. Men Guds tempel, det som de var sendt tilbake for å bygge, ligger fortsatt i ruiner.

Folket begynte riktignok  å bygge tempelet, men arbeidet ble stanset av ytre fiender. Og folket stanset så å bygge. Atten år senere sier Haggai: Bygg Herrens hus! En knapp måned senere er folket i gang med konstruksjonen igjen. Haggai hadde gjennomslag.

Det å være kristen handler ikke bare om å oppføre seg

Profeten Haggai er  også aktuell for oss i dag. Jeg tror det finnes en parallell til våre liv. Mange av oss som leser iTro-artiklene lever sikkert et «etisk ok» liv sånn ytre sett, men bygger vi Herrens tempel? Det å være kristen handler ikke bare om å oppføre seg, men å tilbe han som har skapt oss, frelst oss og kalt oss sammen til å være hans tempel. Som han selv sier det:

«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» (Matt 6,33)

Foto: atomicjeep @ flickr