Huset bygd på fjell

To hus kan se ganske like ut når vi går ned gata. Det vi likevel ikke kan se er hva husene er bygd på, noe som er helt avgjørende når stormen og flommen kommer...

#denlignelsen

I denne serien ser vi på noen avlignelseneJesus fortalte. I denne episoden av #denlignelsenser David Semb på lignelsen om huset bygd på fjell, som står i Matt 7,24-27.

Jesus fortalte mangelignelseri Det nye testamentet, og brukte dem som utgangspunkt for en sammenligning med Guds rike eller hans forventninger, og målet med lignelsene var gjerne å skape en respons hos dem som hørte dem, på samme måte som de utfordrer oss i dag.

Lignelsen om huset bygd på fjell (Luk 7,24-27)

Hver den som  hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell.Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.

Og hver den  som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.

Film og redigering: Even Kleppa