Hva skal barnet hete?

Hva skal barnet hete?

Vet du hva navnet ditt betyr? I Bibelen er det sånn at navnene ofte forteller oss noe om en person. Slik er det for eksempel med navnet Jesus.

Matt 1,21: Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Den perioden vi er inne i nå kalles advent. Det er en venteperiode frem mot jul da vi skal feire Jesu fødsel. Det verset jeg siterte ovenfor er hentet fra den aller første adventen. Josef hadde akkurat fått vite av Maria at hun var gravid og fyren var i grunn ganske satt ut av hele situasjonen. Da kommer en engel til Josef og trøster han. Først sier engelen at barnet i Maria sin mage er unnfanget ved Den Hellige Ånd. Deretter får Josef beskjed om at dette barnet som de nå går og venter på skulle få navnet Jesus, for han skulle frelse folket sitt fra deres synder. Hvorfor i alle dager skulle han få dette navnet? Kunne han ikke like gjerne kalt barnet Abed-Nego?

Jesus er på hebraisk Jesjua, det betyr «Herren frelser»

Grunnen til at den frelseren som skulle komme til jorden skulle få navnet Jesus, var betydningen av dette navnet på hebraisk. Jesus (eller Jesous på gresk) er på hebraisk Jesjua, det betyr «Herren frelser». Dette hebraiske ordet var noe som i grunn var ganske vanlig i jødisk språkbruk.

I de store høytidene, som for eksempel påske, pleide jødene å synge Salme 113-118. I Salme 118 blir det hebraiske ordet jesjua brukt flere ganger. Et eksempel på dette er i Sal 118:14, der det står «Herren er min styrke og min lovsang, og han er blitt min frelse (jesjua)». Når dette var et uttrykk som var så vanlig, så ville sannsynligvis jødene som levde samtidig som Jesus være klar over hva navnet hans betydde.

Det er gjennom denne personen at Herren skal frelse mennesker

Når Gud gjennom sin engel gav Josef beskjed om å bruke akkurat dette navnet på barnet som var i Maria sin mage, så er det her et signal som blir sendt om at det er gjennom denne personen at Herren skal frelse mennesker.

Navnet «Jesus» skulle komme til å stå som en overskrift over hele livet til dette barnet. Og resten av livet hans viser at det faktisk ble akkurat slik. Det var han som tok på seg den straffen som vi hadde fortjent på grunn av våre synder, og det er bare ved å tro på han at vi kan bli frelst.

La oss da huske på i denne adventstiden at det er verdens frelser som vi nå venter på å feire. Og la oss samtidig vente og være klar til den dagen Jesus skal komme igjen for å dømme hvert enkelt menneske.

Ill.foto: peasap på flickr.com

Lost in translation er en ny onsdagsserie her på iTro. Dette er del seks av seks, skrevet av teologistudent Ingvald André Kårbø.

Bibelen er opprinnelig skrevet på to språk; Det gamle testamentet på hebraisk, og Det nye testamentet på gresk. Å lese bibeltekster på de opprinnelige språkene gir oss ofte et større utbytte enn på norsk, som er et «fattig språk» sammenlignet med hebraisk og gresk.
Derfor dukker denne serien opp på iTro nå, med Det nye testamentets greske tekster som utgangspunkt.
Bli med på jakt etter skjulte skatter i det greske språket!