Hvem er sjefen?

Hvem er sjefen?

Hva vil det egentlig si å ha Jesus til Herre?

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt tiliTro@nlm.no,eller påfacebooksida vår.Eller kanskje finner du svar iSpørsmål og Svar-spalten vår.

Jeg har stort sett vært kristen hele livet, men jeg har ikke lyst til å følge hans vilje i alle ting og jeg lengter etter å bli fornyet på innsiden.

 

Begrepet «Herre» er  ikke så mye brukt i vår dagligtale eller dagligliv for den del. I bibelsk sammenheng har dette med et avhengighetsforhold å gjøre. På latin heter herre ”dominus”. Det er av dette ordet vi har verbet å dominere, altså å være den som styrer, den som krever oppmerksomhet, plass og som vil avgjøre.

Å la Jesus være herre i livet, vil dermed si å gi ham plass

Som kristne lever  vi med to dominerende viljer i våre liv, én vi er født med – viljen til å følge vår egen vei og ikke spørre etter Guds vei. Den andre viljen fikk vi da vi ble Guds barn – altså tok imot syndenes tilgivelse ved troen på Jesus Kristus som vår frelser. Det er disse to viljene du beskriver når du sier at du ikke følger Guds vilje i alle ting og samtidig lengter etter å bli fornyet på innsiden.

Hvilken av disse viljene lar du så dominere i ditt liv? Nå er det slik at den som dominerer får både næring og plass, gjennom det du bruker tid på. Det gjelder alt fra bøker og filmer til personlig andaktsliv.

Å la Jesus være herre i livet, vil dermed si å gi ham plass. Det kan gjøres gjennom ulike kanaler: bønn, lese Bibelen, sanger med kristent innhold og oppsøke det kristne fellesskap. Kort sagt å bruke tid der Jesus får komme til orde og kan møte deg slik at dere kan bli bedre kjent.

Tør du å be: ”Herre, tal til meg nå!”, hver gang du setter deg ned for å lese i Bibelen eller be? Da kan du risikere å få svar, både i forhold til Guds nåde i ditt liv og om det er noe du må si nei til.

Vi er ikke syndere fordi vi gjør synd. Vi gjør synd fordi vi er syndere!

En ting du  skal huske på er: Vi er ikke syndere fordi vi gjør synd. Vi gjør synd fordi vi er syndere! Det blir som med epletreet. Den eneste frykten det kan produsere, er epler. Uansett all vår anstrengelse for å bli bedre mennesker, blir vi syndere som trenger nåde fra Gud. Det var jo derfor Jesus måtte dø i vårt sted. Bibelen sier: ”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus” (Rom 8,1).

Det å leve er å måtte foreta valg. Forut for alle valgene foregår en vurdering – bevisst eller ubevisst. Vi henter argumenter fra ulike steder alt etter hva det dreier seg om. Som kristne kalles vi til å hente grunnlaget for våre valg ut ifra Guds ord. Hvis vi gjør valg som går på tvers av Guds ord, synder vi, og da kalles vi å ta et oppgjør med synden. Les Jes 1,15-18. Det sier noe om at Gud har viljen til å tilgi vår synd, for Jesu skyld, men vi trenger å komme til å han for å motta denne nåden.

Lykke til med valget om å la Jesus være herre i ditt liv!

Foto: Eleaf/flickr.com