Å leve det perfekte liv

Å leve det perfekte liv

Vi starter året med en ny serie her på iTro!

Serie:

Denne saken er skrevet av lærerstudent Ole Corneliussen (21), bosatt i Bergen. Det er den første av 5 saker der ulike personer deler sine favorittbibelvers – bibelvers de har streket under og tenkt over.

Det er vanskelig  for meg å velge ut et favorittvers da hele Skriften er innåndet av Gud.

Verset jeg likevel  har stoppet en del opp ved og grunnet på er 2. Korinterbrev kapittel 5 vers 21: «For Ham som ikke kjente til synd gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.»

Verset handler om hva Gud gjorde mot sin egen sønn

Verset handler om  hva Gud gjorde mot sin egen Sønn Jesus på Golgata Kors. Personen Jesus Kristus er Guds Lam som bærer verdens synd. Han var det eneste menneske som levde under loven som oppfylte den.

Han kjente ikke  til synd og levde det livet som jeg aldri klarer å leve. Gud gjorde Jesus til synd for meg da Han sonte alle mine synder. Dette er liv for meg å få høre, og minner meg om hvor stor kjærlighet Gud har for meg.

Jeg får bytte plass med Jesus og ta imot tidenes byttehandel

Jeg kommer ikke  til Gud i dag med min egen rettferdighet, men tror på Ham som Gud sendte til verden. Dette gjør at jeg har fått Guds rettferdighet i Ham. Jeg får bytte plass med Jesus og tar imot tidenes byttehandel: Jesus får syndene mine og jeg får Hans rettferdighet.

På tross av mine feil og min utilstrekkelighet får jeg Guds nåde

Tenk at når  Gud ser på meg så ser Han Korset, og når Han ser Korset ser Han Jesus. All ære og pris til Gud som vant meg rettferdighet!

Dette og mange  andre vers er kjære for meg. Det som kjennetegner versene er ord om håp for nettopp meg. På tross av mine feil og min utilstrekkelighet får jeg Guds nåde. Det er det største for meg.

Ill.foto:  The Quilted Turtle on flickr