Hvis Bibelen er sann

Hvis Bibelen er sann

På skolen ble jeg spurt om jeg var kristen. Da jeg sa ja, fikk jeg et nytt spørsmål: «Er du sånn som tror at det som står i Bibelen er sant?»

Jeg svarte ja til det spørsmålet også. Siden jeg er kristen, så tror jeg vel at alt som står i Bibelen er sant? Jeg begynte å tenke litt videre over dette. Hvis vi mener Bibelen forplikter oss, i hvilken grad lar vi den styre våre liv?

Har vi ikke mer enn nok?

Jeg så på  programmet «Brille» med Harald Eia på NRK. De hadde fått meningsmålingsinstituttet Nordstat til å stille det norske folk et spørsmål. «Hvis du måtte velge en av disse, hva ville du valgt?» Alternativene var å få mer penger, bli smartere, vakrere eller ingen av disse. 50 % svarte at de ville tjene mer. Norge er et av de rikeste landene i verden, og her kommer det frem at halvparten av Norges befolkning ville valgt er å bli enda rikere. Se på resten av verden – har vi ikke mer enn nok?

Bønn

Kjære Gud,
Takk for at du har gitt oss ditt ord i Bibelen og
at du kan snakke til oss der.
Jeg ber om at jeg må leve etter din gode vilje
og at det jeg leser i Bibelen må få konsekvenser i livet mitt.
Amen.

Synet på rikdom i Bibelen er noe annet enn det halvparten av alle nordmenn ville valgt.

Jesus har et bilde på hvor vanskelig det er for de som eier mye å komme inn i Guds rike

I Lukas 12,  33-34 står det; «Selg det dere eier, og gi pengene til de fattige. Skaff dere punger som ikke slites ut, og en uforgjengelig skatt i himmelen, hvor tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.»

Jesus har et bilde på hvor vanskelig det er for de som eier mye å komme inn i Guds rike. Han sier at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike. (Luk 18,24-15)

Hvis du sier ja til at du tror på det som står i Bibelen – er det noe du bare sier? Hva innebærer det for deg?