Hvor er du på rangstigen?

Hvor er du på rangstigen?

Både du og jeg har et ansvar for å være med og snu den destruktive rangeringstrenden. Vi glemmer at andre mennesker er akkurat like høyt elsket og verdsatt av Gud.

Andakt

Denne andakten er skrevet av Jeanette Kalmar Frøvik.

Jeg er sikker på at vi alle har hatt øyebikk der vi har kjent oss ensomme, utilstrekkelige, stygge, ikke verdsatt og ikke respektert.

Dette er normale menneskelige følelser, men hos noen av oss tar slike følelser altfor mye plass. Den enorme rangeringen som finner sted i samfunnet har nok litt av skylden for dette. Media rangerer «de peneste kjendisene”» på sosiale medier rangeres de «diggeste jentene»og i vårt stille sinn rangerer både du og jeg oss selv og våre medmennesker.

Vi rangerer hverandre

I bunn og grunn lengter vi alle etter å bli elsket og verdsatt. Mangelen på en visshet om dette gir grobunn for et jag etter å bli beundret, noe som gjør at vi enda lettere rangerer hverandre og tenker negative tanker både om oss selv og andre.

Den enorme ekspansjonen i bruk av sosiale medier har gjort at vi rangerer hverandre enda mer, og enda mer åpenlyst. Noen rangerer vennene sine på facebook etter hvem de liker best, og andre ber folk svare på hvem som er de «5 fineste på trinnet».

Hvordan føles det hvis du sjeldent blir nevnt på sosiale medier eller aldri får  «likes»? Jeg er overbevist om at det kan være forferdelig vondt å bli ignorert eller rangert «lavt» på sosiale medier. Dette blir en type offentlig ydmykelse som stadfester opplevelsen av ensomhet og verdiløshet.

Rangering skaper avstand

Når vi ser ned på andre handler det ofte om at vi ikke har tilstrekkelig kjærlighet til oss selv. Da klarer vi heller ikke verdsette eller respektere andre som i våre øyne ikke «fortjener» vår kjærlighet eller oppmerksomhet.

Når vi rangerer andre lavt skaper vi avstand mellom oss selv og dem. Vi glemmer at vi i bunn og grunn er del av den samme menneskeslekten og er akkurat like høyt elsket og verdsatt av Gud. Når vi setter oss selv over andre mister vi både muligheten til å bety noe i deres liv, samtidig som de mister muligheten til å bety noe i vårt liv. Vi lukker øynene for deres mangfoldighet og personlige ressurser.

Både du og jeg har et ansvar for å være med og snu denne destruktive rangeringstrenden. Presten Peter Halldorf er en klok mann, han sa en gang: «Hvordan vet man at man har et rent hjerte? Når man ikke lenger betrakter et annet menneske som uren eller uviktig».

Gud valgte det som ikke er noe

 

Guds hjerte er 100 % rent, vi er mennesker og kan aldri bli lik Gud. Men vi kan åpne oss opp og la Hans kjærlighet forvandle hjertene våre, og gjør de mer og mer rene. Her er det viktig å huske at dette er Guds oppgave, ikke vår.

I Matt 5,8 sier Jesus: «Salige er de rene av hjertet, de skal se Gud.» Når vi inviterer Gud inn i livene våre, lar han elske oss og tillater at Han gjør hjertene våre mer og mer rene, vil vi sakte men sikkert se enda mer av Gud. Kanskje spesielt i de som av denne verden rangeres lavt.

“Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe.» (1 Kor 1,28)

Andakt

Denne andakten er skrevet av Jeanette Kalmar Frøvik.