Hvordan få noen til å tro?

Hvordan få noen til å tro?

Hvordan kan man overbevise vennene sine om at de bør bli kristne? Hva skal vi gjøre for at andre skal tro?

Dette er det spørsmålet jeg stiller meg hver gang jeg går opp på en talerstol. Hva kan og skal jeg si? Hvordan bør jeg oppføre meg for at de jeg møter skal tro at Jesus virkelig er den han sa at han var. Nå er det selvsagt lite til hjelp for deg at jeg stiller meg det samme spørsmålet. Men utgangspunktet for å svare på ditt spørsmål er at vi ikke har noen formel som får alle til å tro. På ett eller annet tidspunkt er det Gud som griper inn og overbeviser. (Se hva som står om Den hellige ånds oppgave i Joh. 16)

Nå kan det kanskje høres ut som om det ikke er noe vi kan gjøre, men det er det. Jesus ba oss være vitner om ham. Jeg tror ikke han gjorde det bare for at vi skulle ha noe å fylle tiden med. Han ønsker å bruke oss. Sammen med Den hellige ånd (Talsmannen er et navn Jesus bruker om DHÅ) så skal du og jeg få vitne om hvem Jesus er og hva han har gjort for oss. Sjekk Joh.15,26-27.

Folk liker å høre hva noe betyr for deg personlig»

Så hva kan vi gjøre for å overbevise våre venner om at Jesus virkelig er Guds sønn, vår redningsmann? Jeg tror det handler om to ting. For det første kan vi vitne med ord. Vi kan si noe om hva Jesus betyr for oss. Hva det betyr for deg i hverdagen å ha Jesus som venn og redningsmann. Du kan kanskje si noe om bønn og håp for det som venter etter dette livet. Samtidig må vi huske på at diskusjoner sjelden overbeviser folk om hvem Jesus er. Ingen liker å tape en diskusjon. Men folk liker å høre hva noe betyr for deg personlig. Jeg forsøker derfor å si noe personlig om hva Jesus har gjort i mitt liv. Et slikt vitnesbyrd kan ingen ta fra meg.

Den andre måten vi kan vitne på, er gjennom måten vi oppfører oss. Det at du prioriterer annerledes kan fortelle mer enn tusen ord. Det at du inviterer venner med på et møte, gir dem ei bok som har vært til hjelp for deg, eller spiller en sang som betyr noe spesielt for ditt kristenliv. Det kan være med å så et lite frø hos dine venner. Kanskje vil de ikke bli kristne med en gang, men jeg tror det mange ganger gir folk noe å tenke på.

Jeg svarer på det jeg vet

Når det gjelder alle de vanskelige spørsmålene du får, så er det to ting jeg bruker å tenke på. For det første er jeg ikke Jesu forsvarsadvokat. Jeg er hans disippel. Akkurat som din venn bruker PC uten å vite alt om hvordan en PC fungerer. Så kan du få kalle deg en kristen uten at du kan bibelen utenat, eller har svar på alle spørsmål. Din venns erfaring er at PCen fungerer, derfor kan hun frimodig bruke den. Du og jeg har erfart Jesus i våre liv, derfor kan vi stole på at han er virkelig og til stede, også i dag.

Den andre tingen jeg bruker å tenke på når jeg får spørsmål, er at jeg svarer på det jeg vet. Samtidig kan jeg gjerne innrømme at det er ting jeg ikke forstår. Hadde jeg klart å fange Gud og det Jesus gjorde for meg med mine tanker, så kunne Han like gjerne vært funnet opp av meg. Men Gud er så utrolig mye større enn meg og mine tanker. På den måten er det jeg ikke forstår, og det jeg ikke kan forklare, med på å fortelle meg noe om Guds storhet.

Så til slutt . Sjefstipset. Bønn. Be for dine venner, be om at de rette ord må bli gitt deg. Be om utholdenhet og kjærlighet. Be om at Jesus må bli virkelig i dine venners liv.

Av Robert Lilleaasen

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet av Robert Lilleaasen.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.