Hvorfor døde ikke Adam?

Hvorfor døde ikke Adam?

Hvorfor døde ikke Adam med en gang han spiste av epletreet. For det sto i Bibelen at hvis han spiste av det treet skulle han dø. Hilsen Håvard, ungdomsskoleelev

Spørsmål & svar

Svaret er skrevet av Hallvard Jørgensen.
Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.
Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.

Kjære Håvard,
Takk for et interessant spørsmål! Jeg går rett på sak: Det stemmer at Adam ikke døde med en gang, men døden kom inn i verden etter at han spiste av treet.

Hovedbudskapet i det første kapittelet i skapelsesfortellingen i 1. Mosebok er at Gud har skapt universet ved sitt allmektige ord. Skaperverket var ”godt”, det var slik han ville ha det. Vi mennesker ble som menn og kvinner skapt ”i Guds bilde”, og vi ble gitt et særskilt oppdrag: Vi skulle være Guds gode og ansvarlige herskere på jorden, ved å være fruktbare og legge jorden under oss. Alt dette – det gode skaperverket, fellesskapet mellom mann og kone, arbeidet og oppdraget, dyrene på marken og fruktene fra trærne – er uttrykk for Guds kjærlighet og omsorg, spesielt for oss mennesker.

Men Gud er også Herre over sitt skaperverk. Det betyr: Han har både makt og rett til å dømme den som går imot hans suverene vilje for skaperverket. Det er på denne bakgrunnen vi må forstå forbudet mot å spise av ”treet til kunnskap om godt og ondt”. Ved å spise av dette treet satte Adam og Eva seg opp mot Gud og hans vilje. De søkte å bli sine egne herrer i stedet for å la Gud være Herre. Og dommen for dette var – og er – døden.

Den åndelige døden inntraff med en gang»

Hva menes så med uttrykket ”på den dagen”? Sannsynligvis skal ikke dette uttrykket tas rent bokstavelig. Det er en såkalt ”hebraisme”, et særskilt hebraisk språkuttrykk. ”På den dagen” kan godt omskrives ”når”. Altså: ”Når du spiser av treet, skal du dø”.
Den åndelige døden inntraff med en gang, i det Adam og Eva ble kastet ut av den gode hagen og fikk et hardt og krevende forhold til resten av skaperverket. Utover i 1. Mosebok kan vi også lese om de mange og dramatiske følgene av syndefallet: Kains drap, syndfloden og Babels hovmod.
Dødsdommen var også av helt fysisk art (”…til jord skal du bli”), men denne døden inntraff noe senere for Adam og Eva.

Det gode budskapet i Det nye testamentet er at Gud har gjort noe for å rette opp det som gikk galt i syndefallet. Ved troen på Jesus får vi tilgivelse, et nytt og åndsfylt liv med Gud og til sist det evige livet: Oppstandelsen fra de døde på en nyskapt jord.

Gud velsigne deg, og lykke til videre med dine bibelstudier og ditt liv som kristen!

Med vennlig hilsen Hallvard

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

Spørsmål & svar

Svaret er skrevet av Hallvard Jørgensen.
Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.
Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.